Alles over Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Een kwart van de mensen met een handicap heeft een inkomen onder de armoedegrens. Ongeveer 1 op de 10 mensen met een beperking zegt zelfs niet genoeg geld te hebben om elementaire basisbehoeften te betalen.