Op 3 en 4 juli trokken 6.233 kandidaten naar Brussels Expo voor de toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, 5.165 voor arts en 1.068 voor tandarts. Dat gebeurde voor het eerst volgens een nieuwe formule: alleen de studenten met de beste score mogen aan de opleiding beginnen, terwijl vroeger in principe alle geslaagden zich konden inschrijven. In dat oude systeem moesten de examens steeds moeilijker worden, om een overschot aan artsen en tandartsen te vermijden.

Alle deelnemers die de helft behaald hebben op beide onderdelen voor het toelatingsexamen voor arts en tandarts, en die hebben aangegeven met de opleiding te willen starten, kunnen dat ook. De vooraf opgestelde quota voor artsen en tandartsen zijn ingevuld, al moest de examencommissie wel vijf extra punten voor beide examenonderdelen toekennen omdat de vragen toch nog moeilijker bleken dan vooraf ingeschat.

Quota ingevuld

Van de deelnemers voor het ingangsexamen arts zijn er 1.154 geslaagd, of 22,4%. Dat wil zeggen dat ze zowel voor het onderdeel 'Kennis en inzicht in de wetenschappen' (KIW), als voor 'Generieke competenties' (GC) meer dan de helft van de punten behaald hebben. 1.126 daarvan zitten bij de 'gunstig gerangschikten' en mogen dus aan de opleiding beginnen. Dat zijn ze eigenlijk allemaal, want 28 geslaagden - voornamelijk vijfdejaars secundair onderwijs die het examen al eens aflegden met het oog op volgend jaar - gaven aan dat ze niet gerangschikt willen worden.

Bij de kandidaten voor het ingangsexamen tandarts was 24,3% van de 1.068 deelnemers geslaagd, wat neerkomt op 260 kandidaten. Met uitzondering van één iemand gaven ze allemaal aan gerangschikt te willen worden, en kunnen ze ook allemaal met de opleiding starten.

De quota voor artsen en tandartsen die vooraf waren vastgelegd - 1.102 artsen en 135 tandartsen - zijn daarmee ingevuld. Rekening houdend met een aantal studenten dat voor beide ingangsexamens slaagde, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen.

Extra punten

De examens bleken wel iets moeilijker dan vooraf ingeschat, legt de voorzitter van de Examencommissie professor Jan Eggermont uit. "De moeilijkheidsgraad was niet zo fel gedaald als verwacht, waardoor we de kandidaten voor beide onderdelen telkens vijf extra punten hebben gegeven". Als dat niet was gebeurd, "zou zich dat kunnen vertalen in een kleiner aantal geslaagden".

De Examencommissie is tevreden over de nieuwe formule. "Het is gelukt om de voorziene quota van artsen en tandartsen op adequate wijze in te vullen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het toelatingsexamen bereikt", klinkt het. "Het vernieuwde examen schept nu ook al half juli duidelijkheid over wie gunstig gerangschikt is en wie niet. Er is geen wachtlijst en de niet-gunstig gerangschikten hebben nu ruim de tijd om hun studiekeuze te heroverwegen."

Nederlanders

Traditioneel doen ook heel wat Nederlanders mee met de ingangsexamens in ons land, omdat de toelating daar gebeurt door middel van loting. Dit jaar namen 394 Nederlanders deel aan het toelatingsexamen arts, van wie er 53 met de opleiding kunnen starten. Voor tandartsen waren dat er 117, van wie er zich 10 kunnen inschrijven.

Aan Franstalige kant namen zo'n 3.300 kandidaten deel aan het ingangsexamen. Zij kennen hun resultaat op 16 juli. Er is een tweede examenmoment voorzien op 5 september.

(Bron: Belga)

Op 3 en 4 juli trokken 6.233 kandidaten naar Brussels Expo voor de toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, 5.165 voor arts en 1.068 voor tandarts. Dat gebeurde voor het eerst volgens een nieuwe formule: alleen de studenten met de beste score mogen aan de opleiding beginnen, terwijl vroeger in principe alle geslaagden zich konden inschrijven. In dat oude systeem moesten de examens steeds moeilijker worden, om een overschot aan artsen en tandartsen te vermijden.Alle deelnemers die de helft behaald hebben op beide onderdelen voor het toelatingsexamen voor arts en tandarts, en die hebben aangegeven met de opleiding te willen starten, kunnen dat ook. De vooraf opgestelde quota voor artsen en tandartsen zijn ingevuld, al moest de examencommissie wel vijf extra punten voor beide examenonderdelen toekennen omdat de vragen toch nog moeilijker bleken dan vooraf ingeschat.Quota ingevuldVan de deelnemers voor het ingangsexamen arts zijn er 1.154 geslaagd, of 22,4%. Dat wil zeggen dat ze zowel voor het onderdeel 'Kennis en inzicht in de wetenschappen' (KIW), als voor 'Generieke competenties' (GC) meer dan de helft van de punten behaald hebben. 1.126 daarvan zitten bij de 'gunstig gerangschikten' en mogen dus aan de opleiding beginnen. Dat zijn ze eigenlijk allemaal, want 28 geslaagden - voornamelijk vijfdejaars secundair onderwijs die het examen al eens aflegden met het oog op volgend jaar - gaven aan dat ze niet gerangschikt willen worden. Bij de kandidaten voor het ingangsexamen tandarts was 24,3% van de 1.068 deelnemers geslaagd, wat neerkomt op 260 kandidaten. Met uitzondering van één iemand gaven ze allemaal aan gerangschikt te willen worden, en kunnen ze ook allemaal met de opleiding starten. De quota voor artsen en tandartsen die vooraf waren vastgelegd - 1.102 artsen en 135 tandartsen - zijn daarmee ingevuld. Rekening houdend met een aantal studenten dat voor beide ingangsexamens slaagde, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen. Extra puntenDe examens bleken wel iets moeilijker dan vooraf ingeschat, legt de voorzitter van de Examencommissie professor Jan Eggermont uit. "De moeilijkheidsgraad was niet zo fel gedaald als verwacht, waardoor we de kandidaten voor beide onderdelen telkens vijf extra punten hebben gegeven". Als dat niet was gebeurd, "zou zich dat kunnen vertalen in een kleiner aantal geslaagden". De Examencommissie is tevreden over de nieuwe formule. "Het is gelukt om de voorziene quota van artsen en tandartsen op adequate wijze in te vullen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het toelatingsexamen bereikt", klinkt het. "Het vernieuwde examen schept nu ook al half juli duidelijkheid over wie gunstig gerangschikt is en wie niet. Er is geen wachtlijst en de niet-gunstig gerangschikten hebben nu ruim de tijd om hun studiekeuze te heroverwegen."NederlandersTraditioneel doen ook heel wat Nederlanders mee met de ingangsexamens in ons land, omdat de toelating daar gebeurt door middel van loting. Dit jaar namen 394 Nederlanders deel aan het toelatingsexamen arts, van wie er 53 met de opleiding kunnen starten. Voor tandartsen waren dat er 117, van wie er zich 10 kunnen inschrijven.Aan Franstalige kant namen zo'n 3.300 kandidaten deel aan het ingangsexamen. Zij kennen hun resultaat op 16 juli. Er is een tweede examenmoment voorzien op 5 september. (Bron: Belga)