Alles over Nature

Als dit bij de mens wordt bevestigd, dan is het op zijn minst een kleine aardverschuiving. Onderzoekers hebben in dierproeven vastgesteld dat weefselherstel na stamceltransplantatie amper iets zou te maken hebben met de stamcellen zelf.

ONCOLOGIE Neuroloog Frank Winkler kon zijn ogen amper geloven toen hij in 2014 synapsen ontdekte tussen neuronen en kankercellen in de hersenen. Maar het was reëel. Kankercellen vormen synapsen, en ze weten waarom.

Volgens een bijzonder grote studie zou obesitas sneller toenemen in landelijke gebieden dan in steden. De vorsers halen daar meerdere verklaringen voor aan en stellen dat we onze aanpak van dat wereldwijze probleem voor de volksgezondheid moeten herzien.