Alles over Beringen

Sinds een tiental jaren waait er een nieuwe wind in de wereld van neurowetenschap en cognitieve psychologie: de hypothese van het brein als een voorspellingsorgaan. Zoals de maag voedsel verteert of het hart bloed rondpompt, genereren de hersenen voorspellingen. In die nieuwe zienswijze produceert en beheert het brein modellen van de werkelijkheid die met behulp van zintuiglijke informatie continu getoetst worden aan een veranderende en complexe wereld. Dankzij predicties op basis van wat we weten uit het verleden anticiperen we de toekomst. Het brein als voorspellingsinstrument is een krachtige theorie waarmee veel, voorheen moeilijk te begrijpen, aspecten van menselijk gedrag beter verklaard kunnen worden. Drie recente boeken introduceren het verfrissende gedachtegoed in eigen land.