...

Suzy Van Ende, hoofd van de palliatieve eenheid UZ Leuven, kreeg jaren geleden al het idee om een zorghuis te beginnen. "Beroepshalve werk ik al jaren in de oncologie en de palliatieve zorg en ik merkte dat er nood was aan zo'n opvang. Zeker jongere mensen met kanker voelen de behoefte aan zo'n plek om tot rust te komen of om even thuis weg te zijn. Ook mantelzorgers krijgen op die manier wat ademruimte. Met dit zorghuis vullen we onder meer ook een nood in voor mensen die op zichzelf zijn aangewezen en zich niet helemaal veilig voelen, als ze alleen thuis zijn."Curatief en palliatief"Tot rust komen in een aangename omgeving en buiten een ziekenhuis is het belangrijkst. Ik zie soms alleenstaande patiënten die maandenlang op een palliatieve eenheid verblijven. In een zorghuis kunnen patiënten nog voluit genieten. Zij kunnen helpen bij het koken, een stukje wandelen of genieten in de tuin. In Zorghuis Limburg zijn zowel curatieve als palliatieve gasten welkom." Kom Op Tegen Kanker hoopt dat in de toekomst iedere provincie een eigen zorghuis krijgt. Daarom bieden zij structurele financiering voor opstartende zorghuizen. Al beperkt een zorghuis zich niet alleen maar tot inwoners uit de eigen provincie. "Vzw Zorghuis Limburg was oorspronkelijk vzw Trezekeshuis, een bezinningshuis waar mensen tot rust konden komen. De raad van bestuur van dat oorspronkelijke Trezekeshuis was zeer enthousiast met de nieuwe bestemming van het huis en gaf groen licht voor de realisatie van Zorghuis Limburg. De structurele steun van Kom Op Tegen Kanker maakte de aanstelling van twee deeltijdse coördinatoren mogelijk. Verder hangt het Zorghuis af van sponsoring en benefietwerk." Er bestaan al zorghuizen in Oostende en Gent, maar overheidsfinanciering is er niet. De huizen draaien vooral op vrijwilligers.Vrijwilligers"We hebben een psychologe en een sociaal verpleegkundige in dienst, elk voor 60%. Zij coachen de vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse ondersteuning van de gasten. We kregen veel aanbiedingen van vrijwilligers en selecteerden er een 40-tal. Sommigen van hen bieden een specifieke expertise aan, zoals het geven van massages, kappersbeurten, gelaatsbehandelingen of creatieve sessies."In de natuur van de vallei van de Zwarte Beek biedt het Zorghuis ruimte voor vier gasten, die elk over een eigen kamer kunnen beschikken. Daarnaast is er ook nog een duokamer beschikbaar."Die kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een partner of een kind hier samen met de gast wil verblijven. Verder is er een ontspanningsruimte, behandelruimte en een prachtige grote tuin. We zouden op termijn nog kunnen uitbreiden, maar voorlopig starten we met deze capaciteit. Een verblijf kost 40 euro of 30 euro zonder overnachting. De ziekenfondsen betalen op jaarbasis maximaal 28 dagen gedeeltelijk terug. Een verblijf kan enkele dagen tot enkele weken duren, volgens de wens van de patiënt."Zorgbehoefte"Gasten moeten nog een zekere mate van zelfredzaamheid hebben, aangezien het vrijwilligers zijn de permanentie verzorgen. Verpleegkundige zorg is niet continu aanwezig. Zorghuis Limburg doet een beroep op thuisverpleegkundigen, die zo vaak langskomen als nodig."Medische ondersteuning biedt het zorghuis niet. Daarvoor wordt de eigen arts en de eigen thuisverpleging ingeschakeld. Vrijwilligers houden de gasten gezelschap en geven hen de nodige steun en omkadering. Zij bereiden maaltijden, doen de was en ontvangen bezoek."Zorghuis Limburg is er voor kankerpatiënten waarvoor een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is. Een aanvraag gebeurt altijd op vraag van een hulpverlener en in overleg met de huisarts. De huisarts is de ideale doorverwijzer, omdat hij vaak de thuissituatie het best kan beoordelen: geraakt een mantelzorger overbelast of voelt een patiënt zich niet veilig alleen thuis, ... Doorverwijzen kun je eenvoudig door via de website een intakeformulier in te vullen. We vragen altijd een medisch verslag van de huisarts onder gesloten omslag, zodat de huisarts van wacht de situatie goed kan beoordelen. Vooraleer een gast naar het zorghuis komt, nemen we contact op met alle betrokken hulpverleners."Zorghuis Limburg, Hazerikstraat 13, 3582 Beringen - 011 76 71 01 -info@zorghuislimburg.be