...

Zullen spaarders eindelijk kunnen genieten van een hoger rendement in 2020? We denken hier uiteraard aan beleggingen die als veilig worden beschouwd, zoals het depositoboekje en obligaties uitgegeven door hoogwaardige debiteuren, staten of bedrijven. Men is unaniem: het is nog wachten op een stijging van de rente... Eind 2018 was er een piekje dat een kleine syncope op de aandelenmarkt veroorzaakte maar van korte duur was. Eerst zette de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, een stap terug door de basisrente opnieuw te verlagen. Toen volgde de Europese Centrale Bank het voorbeeld, niet alleen door aan te geven dat ze deze koers nog een tijdje zou aanhouden, maar ook door de aankoop van obligaties te hervatten. De koersen stegen waardoor het rendement mechanisch daalde. Uiteindelijk eindigde het jaar 2019 in een sfeer die tegengesteld was aan die van het vorige jaar.De rentetarieven zullen daarom ook in de nabije toekomst niet opnieuw gaan stijgen. Maar gaat het om uitstel of zijn er fundamentele redenen voor het aanhouden van die situatie? Vermogensbeheerder M&G Investments die deel uitmaakt van de grote financiële groep Prudential, gaf onlangs een update van de redenen waarom het onwaarschijnlijk is dat de rentetarieven zullen stijgen. Technologie speelt een belangrijke rol, zo klinkt het, omdat de vooruitgang de inflatie afremt. Het gaat hier niet alleen om een verbetering van de productiviteit (die de afgelopen jaren overigens lager was), maar ook om consumenten die via internet op zoek gaan naar de beste prijzen. Als de inflatie laag is, zijn beleggers tevreden met een even laag rendement...Naast de globalisering, die de westerse wereld overspoelde met producten uit lagelonenlanden, en het besparingsbeleid van na de crisis van 2009, is het kapitalisme zelf ook verantwoordelijk voor de situatie. "Regeringen hebben de financiële en arbeidsmarkten gedereguleerd. Het kapitalisme heeft de loongroei laag gehouden en de groei bevorderd van een economie gebaseerd op precair werk." Dat zijn niet de woorden van de PVDA, maar van M&G Investments! Het resultaat is ook hier: lage inflatie.Maar er is nog een argument, dat managers niet vaak aankaarten: de demografie, meer bepaald de veroudering van de bevolking. Door het naderende pensioen van 600 4.600 84.600 184.600.000 babyboomers is er een sterke vraag naar veiligere activa met een gegarandeerd rendement, met andere woorden, obligaties. En de vraag zorgde ervoor dat de opbrengsten daalden. In tegenstelling tot aankopen door centrale banken, die vrij snel kunnen aflopen, is de vraag daarom van fundamenteel belang en van lange duur. De huidige situatie is duidelijk abnormaal met landen die lenen tegen negatieve rente, wat niet kan blijven duren.Geen stijging van de rente dus, maar een rebound zou niet meer dan normaal zijn. Misschien al dit jaar?Een ander groot probleem op dit moment, althans voor beleggers in aandelen, is de houding van Wall Street. De Amerikaanse aandelenmarkt zweeft, of zit misschien in een luchtzak. De aandelenmarkten worden historisch ondersteund door twee essentiële factoren: een rentedaling en een toename van de bedrijfswinsten. Dat laatste was onlangs het geval voor Amerikaanse aandelen na de dramatische verlaging van het belastingtarief door president Trump van 35% naar 21%. De nettowinst van Amerikaanse bedrijven is daarom bedrieglijk gestegen. Dankzij de terugkoop van eigen aandelen door bedrijven, steeg de winst per aandeel van de top 500 bedrijven van het land in 2018 met 21,8%, wat opmerkelijk is bij gebrek aan een conjuncturele kentering bijvoorbeeld.We wisten dat het niet kon blijven duren, maar we realiseren ons vandaag dat deze fiscale gunst de daling van de winstgevendheid van bedrijven heeft gemaskeerd, zegt vermogensbeheerder Schroders. "De gegevens van het Bureau of Economic Analysis laten zien dat Amerikaanse bedrijven de afgelopen jaren veel minder winstgevend zijn geweest dan eerder werd gedacht... De belastingverlaging door Donald Trump heeft de bedrijfswinsten na belastingen gestimuleerd, maar de verslechtering van de winstgevendheid vóór belastingen verborgen. Ze daalde van 8,7% in 2014 tot 6,2% in het tweede kwartaal van 2019." De Britse vermogensbeheerder voorspelde daarom dat de winst na belastingen voor Amerikaanse bedrijven in 2019 met 4,8% zal dalen, en met 2,4% in 2020. Blijft de markt kalm als de resultaten die vanaf deze maand worden aangekondigd deze daling bevestigen? Er moet worden benadrukt dat deze voorspelling redelijk breed wordt gedeeld en ook een invloed heeft op Europa.Een heel specifiek beursonderwerp dat regelmatig het onderwerp is van discussies en studies is de vraag of de 'value'-aandelen eindelijk zullen herstellen in vergelijking met de 'growth'-aandelen? De groeiaandelen zijn vaak die van technologiebedrijven. Ze worden gekenmerkt door een sterke groei, zowel in omzet als in winst, en bijgevolg door de hoge prijs van de acties. Ter herinnering: de prijzen worden gemeten aan de hand van de prijs-batenverhouding (per aandeel), PE (price/earnings) in het Engels. Het is een heel eenvoudig concept: hoe vaak vertegenwoordigt de aandelenprijs de winst per aandeel? Wanneer het snel genoeg oploopt, zijn beleggers klaar om een hogere PE te accepteren, omdat de kosten in de loop van de tijd zullen worden gecompenseerd. Amazon is een iconisch voorbeeld. De winst is in absolute termen laag, maar is de afgelopen jaren geëxplodeerd en overschrijdt nu 20 dollar per aandeel, tegen minder dan vijf dollar in 2016. En de PE zweeft rond de 80! Nog een hoge prijsindex: de prijs vertegenwoordigt meer dan vijftien keer de boekwaarde per aandeel.Waardeaandelen leven op een andere planeet, een paar gradaties lager. Het gaat meestal om aandelen van bedrijven die behoren tot de 'oude economie', waarvan de groei langzamer is, die meer onderhevig zijn aan economische cycli en ... die goedkoper zijn. Om op Wall Street te blijven; de bank JP Morgan Chase heeft een PE van 13 en de prijs vertegenwoordigt slechts 1,75 keer de boekwaarde. De vraag die veel analisten zich vandaag stellen is daarom: zullen beleggers, na twaalf jaar, alleen oog te hebben gehad voor groeiaandelen, hun aandacht richten op waardeaandelen?De fondsbeheerder DNCA Investments is van mening dat waardeaandelen vandaag sterk ondergewaardeerd zijn, terwijl ze een hoog dividendrendement bieden. Met dit laatste wordt duidelijk nauwelijks rekening gehouden, ondanks een omgeving van lage koersen. De aandelen lijden onder de huidige economische context, namelijk een zwakke economische groei en goede beursprestaties. We zien dat groeiaandelen historisch gezien beter presteerden in een stijgende markt, terwijl waarde-aandelen er minder profiteerden. Waardeaandelen presteren beter wanneer de economische groei sterk en de winstgroei aanzienlijk is, wanneer de inflatie aantrekt en wanneer de reële rente stijgt, zo merkt de manager op. Hun tijd lijkt nog niet te zijn gekomen. De beheerder voegt er echter aan toe dat waardeaandelen, rekening houdend met hun waardevermindering, meestal een dempend effect hebben. Dat is goed geweten voor het geval dat in 2020...