...

Een artsenpraktijk stopzetten of afbouwen kan niet zomaar. Met die beslissing gaan heel wat aspecten gepaard waar u op het eerste - en misschien ook op het tweede en derde - gezicht niet aan denkt. Tijdens het eindeloopbaanseminarie van het Vlaams Artsensyndicaat (Vas) zetten advocatenbureau Monard-D'Hulst en KBC daarom enkele zaken voor u op een rijtje.Mr. Liesbeth Lafaut bespreekt onder meer de contractuele en wettelijke aspecten die u in acht moet nemen, met aandacht voor de verschillen per statuut. Zo moeten ziekenhuisartsen rekening houden met de bepalingen in de Algemene Regeling der Rechtsverhoudingen van het ziekenhuis of in de associatieovereenkomst: dat kan gaan over de pensioenleeftijd, de verlenging van de ziekenhuisactiviteit na het pensioen, het niet-concurrentiebeding,... Maar ook de samenwerkingsovereenkomst met collega's kan een rol spelen voor de pensioenleeftijd, het niet-concurrentiebeding,... Daarnaast stelt zich de vraag of u een uittredevergoeding kunt vorderen van uw collega's voor het aandeel dat u achterlaat. En wat met medische dossiers als u na het verlaten van het ziekenhuis een privépraktijk wil verderzetten?Ook wie zijn professionele activiteiten als arts regelt via een eenmanszaak of een vennootschap, stelt Mr. Matthias Ghesquiere, moet rekening houden met de nodige administratieve formaliteiten bij een eventuele stopzetting. Een volledige stopzetting vraagt bijvoorbeeld het schrappen van de registratie als 'onderneming' in de kruispuntbank, het inlichten van het sociaal verzekeringsfonds, enzovoort. Maar niet voor iedereen is de ontbinding en vereffening van een vennootschap de beste keuze. Het kan interessanter zijn om haar over te dragen aan een andere arts via de verkoop van aandelen. Of misschien heeft u er wel baat bij om de vennootschap te heroriënteren, met andere woorden om er andere activiteiten in onder te brengen. Als dat het geval is, dringen een doel- en statutenwijziging zich op. Het mag duidelijk zijn: er zijn heel wat pro's en contra's, vaak met fiscale implicaties, die de balans nu eens in de ene en dan weer in de andere richting kunnen doen overhellen. En de recente wijzigingen in de pensioenwetgeving zorgen nog voor extra opties.En uw pensioen?De sociaalrechtelijke aspecten neemt Mr. Tom Messiaen onder de loep. Uiteraard gaat ook hij in op de impact van de wijzigingen in de pensioenwetgeving. Die mogen dan wel discriminerend zijn voor artsen, ze scheppen tegelijkertijd een paar nieuwe kansen om bij te presteren na uw pensioen. Zo zijn de grenzen voor bijverdiensten opgetrokken, en ook het overschrijdingspercentage (waarboven het recht op een wettelijk pensioen volledig wegvalt) is verhoogd van 15 naar 25%. De discriminatie zit dan weer in het feit dat 65-plussers die een loopbaan van minimum 42 jaar kunnen voorleggen, sinds dit inkomstenjaar onbeperkt mogen bijverdienen mét behoud van hun pensioen. Maar door de lange studieloopbaan geraakt (haast) geen enkele arts aan een professionele carrière van 42 jaar. Ook niet als hij of zij de studiejaren na zijn of haar 20ste verjaardag heeft afgekocht. Die 'geregulariseerde studiejaren' tellen immers enkel mee voor de berekening van de pensioenbreuk (het aantal gewerkte jaren gedeeld door 45), en niet als actieve loopbaanjaren.Heeft u moeite om te volgen? Geen schande, heel wat artsen hebben tal van vragen over dit kluwen aan regels en voorschriften, en net voor hen organiseert het Vas dit seminarie. De aanwezigen krijgen bovendien de vernieuwde 'Informatiebrochure eindeloopbaan - praktische handleiding' mee naar huis, waarin alles nog eens duidelijk staat uitgelegd.Tijs RuysschaertPraktische informatie - Vas-infosessie Eindeloopbaan. Hoe praktisch aanpakken?, in samenwerking met advocatenkantoor Monard-D'Hulst en KBC - Zaterdag 2 maart 2013, van 9u tot 12u, met aansluitend een uitgebreide receptie - KBC Arteveldetoren, Kortrijksesteenweg 1100, 9051 Gent - Deelname: gratis voor Vas-leden, 25 euro voor niet-leden (inclusief infobrochure) - Inschrijven tot 27 februari 2013 via www.vaskor.be, info@vaskor.be (mail), 056-21.52.19 (fax) of Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk (post)