...

Een aanzienlijk deel van dat bedrag zal gaan naar de uitbreiding van de dienst hematologie, die meer kamers krijgt.En de eenheidscampus?Ondertussen werkt het Jessa Ziekenhuis volop verder aan de plannen voor de eenheidscampus, die op de huidige campus Salvator moet komen. Wanneer de bouwwerken effectief van start kunnen gaan, hangt in grote mate af van wanneer de Vlaamse overheid die plannen goedkeurt. Het Jessa Ziekenhuis zelf hoopt in 2020 de eerste delen van de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen.