...

Een nieuwbakken huisarts moet verschillende overwegingen maken. Als eerste moet hij zich de vraag stellen of hij (of zij) in groep zal starten of solo? "De tijd dat een huisarts zich als soloarts vestigde, in zijn woning en met ondersteuning van zijn echtgenote, is een beeld dat tot het verleden behoort", zegt Birgitte Schoenmakers (huisarts bij de Universitaire Groepspraktijk Leuven en als professor verbonden aan de KU Leuven). "Op relatief korte tijd kwamen nieuwe samenwerkingsmodellen in de praktijk tot stand. Huisartsen groepeerden zich onder één dak, maakten afspraken met collega's uit de buurt en zetten een permanentieketen op. Door dit veranderd zorglandschap wordt de huisarts geconfronteerd met andere taken dan louter patiëntenzorg. "Er groeide een nood aan praktijkondersteuning door paramedische en secretariaatsmedewerkers en er werd overleg gepleegd met externe disciplines", vervolgt Schoenmakers. Andere mogelijke overwegingen kunnen zijn: opteert hij voor een job in een wijkgezondheidscentrum waar hij als arts-werknemer gaat werken of geniet het zelfstandigenstatuut zijn voorkeur? Gaat hij per prestatie werken of zegt het forfaitaire honoreringssysteem hem ook wat? Start hij van meet af aan met een bvba of wacht hij nog even? Enzovoort.Om op deze innovaties en vragen een antwoord te bieden, is een goed praktijkbeheer nodig. Het boek Praktijkmanagement voor de huisarts wil daarvan de krijtlijnen helpen uitzetten. De auteurs zijn bijna allen actieve huisartsen zijn met een belangrijke expertise in het domein van praktijkmanagement. Geen 'receptenboek'De lezer zijn handje vasthouden, doen ze echter niet. Minutieus beschreven stappenplannen zal je er niet in terugvinden. "Voor de noden van een huisartsenpraktijk bestaat immers geen one size fits all", legt Birgitte Schoenmakers uit. "Wat voor de ene praktijk een relevante vraag is, is dat niet voor de andere. Door niet te zeer in detail te gaan, wilden we ook vermijden om content te brengen die snel gedateerd zou zijn. Wel overlopen we het beslisproces en de contextuele voorwaarden ter voorbereiding van een goed praktijkbeheer. Het is aan artsen zelf om deze informatie toe te passen op hun eigen praktijk." Veel geraadpleegdWat natuurlijk niet wegneemt dat het een heel volledig boek is. Van praktijkinrichting, tot persoonlijke financiën tot zelfzorg... alles wat je moet weten als je in de praktijk staat, komt aan bod verzekert Birgitte Schoenmakers. "Heb je bijvoorbeeld een vraag over infrastructuur, dan ga je meteen naar het desbetreffende hoofdstuk en dat doe je voor al je vragen." Waarmee ze de anekdotische aard van het boek benadrukt. "Het boek is niet bedoeld als naslagwerk of voorbereidende literatuur, maar biedt een antwoord op concrete vragen wanneer die zich stellen." Schoenmakers erkent dat er reeds veel over praktijkmanagement is geschreven. Ze maakt zich sterk dat de kracht van het boek is dat het onderwerpen behandelt die in andere werken tussen de mazen van het net vallen. "Stel bijvoorbeeld dat je een praktijk opent met vijf collega's, in plaats van twee of drie. Wat dan?"Op het moment van schrijven zijn bijna 1.000 exemplaren verkocht. Hopelijk zullen er daar alleen nog maar bijkomen. Wie geen vragen stelt, leert immers niets. Birgitte Schoenmakers, Jan De Lepeleire en Bert Aertgeerts (ed.) - Praktijkmanagement voor de huisarts. Acco, 184 blz., 37,10 euro.