...

De loopbaan van een arts-specialist is relatief kort, en vanwege de hoge levensverwachting van artsen is de rentenierscarrière vaak even lang. Om daarvoor voldoende middelen op te bouwen, is de hulp van een specialist onontbeerlijk, zegt Steve Wagemans: "De meeste artsen laten zich daarom ook goed begeleiden.""Een bankier kan je adviseren over de beste manier om een vermogen op te bouwen. Hoe zorg je ervoor dat je op termijn over voldoende kapitaal beschikt om je wettelijk pensioen voldoende aan te vullen om je levensstandaard aan te houden? In het begin van je loopbaan ben je natuurlijk bezig met je vestigen, een woning verwerven, je inkopen in een associatie... Maar na verloop van tijd zou je toch je spaarcapaciteit optimaal moeten benutten met het oog op de toekomst. We merken dat het onze klanten een grote gemoedsrust oplevert als ze weten dat hun financiën op orde zijn, en alles geregeld is voor het moment waarop ze besluiten te stoppen met hun praktijk."Eén keer per jaar zou je samen met je bankier of adviseur moeten nagaan waar je op financieel vlak zal staan op het einde van je carrière, vindt Steve Wagemans: "Over welk kapitaal zal je op dat moment beschikken? En in welk maandelijks inkomen zal zich dat vertalen gedurende de twintig, dertig of meer jaar na je actieve loopbaan? Is dat voldoende? Om je doel te bereiken moet een strategie worden uitgewerkt en gevolgd." Wie niet jaarlijks hierbij stilstaat, loop een groot risico, zegt Steve Wagemans. "Tijdens je loopbaan kunnen de omstandigheden veranderen. Zo kan het op een gegeven moment aangewezen zijn om een vennootschap op te richten. En ook de fiscale spelregels wijzigen regelmatig. "Er zijn verschillende manieren om, naast het beperkte wettelijke pensioen, bijkomend pensioen op te bouwen. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe meer kapitaal je opbouwt, vanwege het effect van rente op rente, zegt Steve Wagemans. "We raden geconventioneerde, of gedeeltelijk geconventioneerde, specialisten aan om de Riziv-toelage die ze ontvangen daarvoor te gebruiken." Een van de mogelijkheden is het aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ): "Fiscaal is dat zeer interessant, aangezien je de helft van het gestorte bedrag mag aftrekken van de belastingen. Ook het traditionele pensioensparen is een aanrader - voor 2016 bedraagt het maximaal te sparen bedrag 940 euro. Daarvan kan je 30% fiscaal recupereren. Zodra je een vennootschap hebt opgericht, kan je ook via een individuele pensioentoezegging (IPT) sparen voor een aanvullend pensioen. Ook dat is fiscaal interessant. " De verschillende mogelijkheden kunnen uiteraard met elkaar worden gecombineerd, zegt Steve Wagemans: "Maar om alles optimaal op elkaar af te stemmen, is een permanente opvolging en begeleiding van een adviseur geen overbodige luxe." Samen leveren deze wat men noemt 'fiscale formules' doorgaans ongeveer 30 à 50% van het benodigde kapitaal op. Aanvullend sparen en beleggen is dus de boodschap...