...

De Commissie voor billijke vergoedingen besliste begin deze week om vrije beroepers vanaf dit jaar vrij te stellen van de billijke vergoeding voor het afspelen van muziek in hun wachtkamer of praktijkruimte. De vergoeding blijft wél nog verschuldigd als de beoefenaar van het vrije beroep voldoet aan alle volgende vier criteria: de vrije beroeper zet de muziek bewust op voor zijn bezoekers; de vrije beroeper heeft een sterk wisselend klantenbestand; het aantal personen dat tegelijk in de wachtzaal of praktijkruimte aanwezig is, is doorgaans niet beperkt; de mededeling van de muziek vertoont een winstoogmerk.Punt vier is evenwel niet van toepassing voor artsen, dus kunnen zij een vrijstelling aanvragen. Dat moeten ze doen als antwoord op de betalingsopdracht die ze ontvangen van beheersmaatschappijen Simim of PlayRight. Wie zijn bijdrage voor 2013 al stortte, kan die nog terugvorderen.De nieuwe regeling, die nog bekrachtigd moet worden door een Koninklijk Besluit, komt er op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte. Die haalde zijn inspiratie bij het Europees Hof van Justitie, dat in een arrest(1) stelde "dat muziek afspelen in de praktijkruimte of wachtzaal geen invloed heeft op de inkomsten van tandartsen". Een uitspraak die nu - onder de hierboven beschreven voorwaarde - wordt veralgemeend naar andere vrije beroepen. Simim en PlayRight leggen zich daar wel niet zomaar bij neer en zijn van plan om beroep aan te tekenen. Geen auteursrechten De billijke vergoeding voor het afspelen van muziek in wachtzalen en praktijkruimtes wordt al sinds oktober 1999 geïnd en dient als tegemoetkoming voor het publieke gebruik van het repertoire van muzikanten en muziekproducenten. De tarieven en de inningsmodaliteiten worden vastgesteld door de bevoegde overheidscommissie, het innen zelf gebeurt door beheersmaatschappijen Simim en PlayRight.De vergoeding mag niet verward worden met de auteursrechtenvergoeding die Sabam invordert. Daaraan wordt niet geraakt, al vraagt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) nu om ze te laten vallen voor vrije beroepers. Of Sabam daar oren naar zal hebben, valt echter zeer af te wachten.