Alles over CLL

In deze gerandomiseerde, multicentrische fase 3-studie werden 64 patiënten met een recidief van hoog-risico chronische lymfatische leukemie (CLL) behandeld met ublituximab plus ibrutinib en 62 met ibrutinib alleen.

Patiënten met een specifieke primaire lymfoïde tumor lopen een hoog risico om een melanoom van de huid te ontwikkelen, en het omgekeerde is ook waar. Het optreden van een tweede primaire kanker correleert verder met een hoger overlijdensrisico.

De combinatie van venetoclax, een BCL2-remmer, en rituximab verbetert de progressievrije overleving duidelijk in vergelijking met bendamustine plus rituximab bij patiënten met een relaps van of een refractaire chronische lymfatische leukemie. De progressievrije overleving na twee jaar bedroeg respectievelijk 84,9% en 36,3%.

Bij analyse van de samengevoegde gegevens van twee studies werd vaker een complete respons behaald met ibrutinib bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie bij patiënten die ibrutinib als eerstelijnstherapie kregen, en bij de patiënten zonder 'bulky disease'.

Eind vorig jaar werd de terugbetaling goedgekeurd voor meerdere kankermedicijnen. Een kort overzicht.

Maar ik zou deze jachtperiode en de special van BON over immunologie en immunotherapie voor kanker willen aangrijpen om eens op jacht te gaan naar monoklonale antistoffen. Ziehier wat ik gevonden heb.

In deze rubriek wil BON u informatie geven over preklinische ontdekkingen en geneesmiddelen waarvan de ontwikkeling nog maar pas gestart is. Of waarvan het ontwikkelingsproces voltooid is. Die geneesmiddelen zullen misschien de oncologie en de hematologie van morgen worden. Of misschien ook niet. In dit nummer hebben we het over geneesmiddelen die door de FDA en het EMA in de EU werden goedgekeurd. Zes klinische studies met een potentieel geneesmiddel werden stopgezet wegens bijwerkingen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.