...

De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd van 327 patiënten die met ibrutinib werden behandeld in een fase IB/II-studie (n = 132), en van 195 patiënten in een vergelijkende fase III-studie versus ofatumumab. De mediane leeftijd van de patiënten was 67 jaar, 69% was van het mannelijke geslacht en 57% had een 'bulky disease' (lymfeklieren ≥ 5 cm), 56% had een gevorderde ziekte en 56% had een performantiestatus ≥ 1,9, 5% van de patiënten heeft ibrutinib als eerstelijnstherapie gekregen, 11,6% had eerder al een behandeling gekregen, 24,8% had al twee behandelingen gekregen en 54,1% had al minstens drie behandelingen gekregen. Het mediane aantal eerdere behandelingen bij de patiënten met een therapieresistente of recidief van CLL was 3. De mediane duur van de studie was 26,4 maanden.Bij 32 patiënten (9,8%) werd een complete remissie verkregen, namelijk bij 12 (11,9%) van de 101 patiënten met een therapieresistente of een relaps van CLL, bij acht (25,8%) van de 31 patiënten die nog geen eerdere behandeling hadden gekregen in de fase IB/II-studie, en bij 12 (6,2%) van de 195 patiënten in de fase III-studie die voordien al een behandeling hadden gekregen. De mediane tijd tot bereiken van een complete remissie was 14,7 maanden (spreiding 4,6-47,1 maanden).Bij univariate analyse correleerden een bulky disease, het klinische stadium, het aantal eerdere behandelingen en het β2-microglobulinegehalte significant met de waarschijnlijkheid van een complete remissie. De enige factoren die bij multivariate analyse correleerden met een hogere waarschijnlijkheid van complete remissie, waren geen eerdere behandeling vs. ≥ 1 vroegere behandeling (odds ratio [OR] = 2,65, p = 0,047) en geen bulky disease versus bulky disease (OR = 4,97, p = 0,001).O'Brian SM et al. Prognostic Factors for Complete Response to Ibrutinib in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia. A Pooled Analysis of 2 Clinical Trials. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 februari 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2017.5604. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2673073