...

Idelalisib: zes klinische studies stopgezetDe firma Gilead heeft onlangs zes klinische studies met idelalisib in combinatie met andere kankermedicijnen stopgezet wegens het hogere risico op ernstige bijwerkingen en overlijden. De studies werden uitgevoerd bij patiënten met een chronische lymfatische leukemie, een indolent kleincellig lymfocytair lymfoom of een indolent non-hodgkinlymfoom. Idelalisib is het eerste geneesmiddel van een nieuwe klasse van gerichte geneesmiddelen: remmers van de deltavorm van het PI3-kinase, die hoofdzakelijk tot expressie wordt gebracht in leukocyten. Zowel de FDA als het EMA had de alarmbel geluid.1,2Natriumdefibrotide voor behandeling veno-occlusieve ziekteDe FDA heeft het gebruik van natriumdefibrotide goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen en kinderen met een hepatische veno-occlusieve ziekte, ook sinusoïdaal obstructief syndroom genoemd, met nier- en longinsufficiëntie na transplantatie van hematopoëtische stamcellen. Dit is de eerste behandeling die de FDA goedkeurt voor de behandeling van een ernstige hepatische veno-occlusieve ziekte, een zeldzame en potentieel dodelijke leverziekte.1Daratumumab voor multipel myeloomHet EMA heeft een voorwaardelijke vergunning verleend voor het in de handel brengen van daratumumab voor de behandeling van patiënten met een relaps van of een refractair multipel myeloom. De indicatie wordt beperkt tot patiënten bij wie de ziekte verergert ondanks een behandeling met een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel. Daratumumab is de eerste humane monoklonale antistof tegen CD38 die is goedgekeurd.2Gecombineerde immunotherapie bij een myeloomHet Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de combinatie van nivolumab plus ipilimumab goedgekeurd voor de behandeling van een gevorderd (niet-reseceerbaar of gemetastaseerd) melanoom. De combinatie nivolumab-ipilimumab werd in de Verenigde Staten al goedgekeurd in 2015.2Venetoclax voor CLL met 17p-deletieDe FDA heeft het gebruik van venetoclax goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een chronische lymfatische leukemie (CLL) met 17p-deletie (gedetecteerd met een door de FDA goedgekeurde test) die al minstens één behandelingslijn hebben gekregen. Venetoclax is het eerste geneesmiddel gericht tegen het BCL-2-eiwit (BCL-2 staat voor B-cell lymphoma 2). Het BCL-2-eiwit bevordert de groei van de kankercellen en wordt bij veel patiënten met een CLL sterk tot expressie gebracht.1Cabozantinib bij nierkankerDe FDA heeft het gebruik van cabozantinib in tabletvorm goedgekeurd voor de behandeling van een gevorderd niercarcinoom bij patiënten die al een behandeling met een angiogeneseremmer hebben gekregen. Cabozantinib remt de tyrosinekinasen van VEGFR2 en MET. Cabozantinib in capsulevorm was al goedgekeurd voor de behandeling van een gemetastaseerd medullair schildkliercarcinoom.1Nivolumab bij spinocellulair hoofd- en halscarcinoomDe FDA heeft voorwaardelijk (d.w.z. op voorwaarde dat de werkzaamheid ervan wordt bevestigd) het gebruik van nivolumab goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een recidief van of gemetastaseerde spinocellulaire hoofd- en halskanker die al een behandeling met een platinaverbinding hebben gekregen. Nivolumab is een humane monoklonale IgG4-antistof die gericht is tegen de PD-1-receptor (programmed death-1). PD-1 onderdrukt de activiteit van de T-cellen. Nivolumab blokkeert de interactie tussen PD-1 en diens liganden PD-L1 en PD-L2, die de vermenigvuldiging van de T-cellen en de secretie van lymfokines remmen.1Referenties:1. FDA News Release, 2016.2. EMA News Release, 2016.