...

De studie werd uitgevoerd bij blanke volwassenen uit 17 kankerregisters in de Verenigde Staten. Die registers telden 151.949 patiënten met een primaire lymfoïde tumor die nog ≥ 1 jaar in leven waren gebleven na het stellen van de diagnose, en 148.336 patiënten die een primair melanoom van de huid gedurende ≥ 1 jaar hadden overleefd. De tumor was gediagnosticeerd tussen 2000 en 2014. De gemiddelde follow-up bij de patiënten met een lymfoïde tumor verschilde naargelang van het type van 3,3 tot 6,0 jaar. De gemiddelde follow-up van de patiënten met een melanoom van de huid was 5,4 jaar. Meestal ging het om een plaatselijk melanoom dat ≤ 1,0 mm dik was (62,5%).Bij de patiënten met een eerste primaire lymfoïde tumor was het risico op ontwikkeling van een melanoom van de huid significant hoger in geval van een chronische lymfatische leukemie (CLL) of een kleincellig lymfocytair lymfoom (small lymphocytic lymphoma, SLL) (gestandaardiseerde incidentieverhouding [SIR] = 1,96, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,74-2,21), een folliculair lymfoom (SIR = 1,32 , 95% BI = 1,09-1,58) en een plasmaceltumor (SIR = 1,33, 95% BI = 1,07-1,63). De patiënten met een eerste primair melanoom van de huid liepen een hoger risico op ontwikkeling van een lymfoïde tumor: CLL/SLL (SIR = 1,44, 95% BI = 1,25-1,66), folliculair lymfoom (SIR = 1,47, 95% BI = 1,21-1,77) en plasmaceltumor (SIR = 1,25, 95% BI = 1,06-1,47).De sterfte was hoger bij de patiënten met een lymfoïde tumor die een primair melanoom van de huid hadden ontwikkeld, dan bij de patiënten met een primair melanoom van de huid zonder voorgeschiedenis van maligne lymfoom. Omgekeerd was de sterfte bij de patiënten met een melanoom van de huid die een lymfoïde tumor hadden ontwikkeld, hoger dan bij de patiënten met een lymfoïde tumor zonder voorgeschiedenis van melanoom van de huid.De auteurs concluderen dat het wederzijdse risico op lymfoïde tumor en melanoom erop wijst dat beide een (gedeeltelijk) gemeenschappelijke oorzaak hebben.Herr MM et al. Mutual Risks of Cutaneous Melanoma and Specific Lymphoid Neoplasms: Second Cancer Occurrence and Survival. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 6 april 2018. https://doi.org/10.1093/jnci/djy052. https://academic.oup.com/jnci/advance-article-abstract/doi/10.1093/jnci/djy052/4963737?redirectedFrom=fulltext