Nieuw geneesmiddel voor multipel myeloom

...

Ixazomib (Ninlaro® van Takeda Belgium) wordt sinds 1 oktober terugbetaald. Ixazomib is een proteasoomremmer die geïndiceerd is bij de behandeling van een refractair multipel myeloom. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een voorwaardelijke vergunning gegeven, d.w.z. op grond van beperkte gegevens en onder voorbehoud van een jaarlijkse evaluatie door het EMA van nieuwe gegevens over de effectiviteit ervan. Ninlaro® is te verkrijgen in de vorm van capsules van 2,3 mg, 3 mg en 4 mg. 1Venetoclax (Venclyxto® van Abbvie) wordt sinds 1 november terugbetaald. Venetoclax remt selectief het apoptoseremmende eiwit BCL2. Het is geïndiceerd bij de behandeling van bepaalde vormen van chronische lymfatische leukemie (CLL). Net zoals voor ixazomib heeft het Europese geneesmiddelenbureau een voorwaardelijke goedkeuring gegeven. Venclyxto® is te verkrijgen in de vorm van tabletten van 10 mg, 50 mg of 100 mg.1De combinatie trifluridine en tipiracil (Lonsurf® van Servier Benelux) wordt sinds 1 oktober terugbetaald. Ze is geïndiceerd voor de behandeling van een gemetastaseerde, colorectale kanker bij patiënten die al een andere chemotherapie hebben gekregen. De tabletten Lonsurf® zijn te verkrijgen in twee sterktes: 15 mg/6,14 mg en 20 mg/8,19 mg. 1Cobimetinib (Cotellic® van Roche) wordt sinds 1 december terugbetaald. Cobimetinib is een MEK-remmer die geïndiceerd is bij de behandeling van een gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom bij patiënten met een tumor met de BRAFV600-mutatie (ongeveer de helft van de patiënten). Het wordt gebruikt in combinatie met vemurafenib, een BRAF-remmer.1 Cotellic® is te verkrijgen in tabletten van 20 mg.Palbociclib (Ibrance® van Pfizer) wordt sinds 1 december terugbetaald. Palbociclib, een selectieve CDK4/6-remmer, in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer of fulvestrant is geïndiceerd bij patiënten met een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde, RH+/HER2- borstkanker. Ibrance® is te verkrijgen in de vorm van capsules van 75 mg, 100 mg en 125 mg. 2Sinds 1 december wordt pembrolizumab (Keytruda® van MSD), een PD-1-antagonist, terugbetaald bij patiënten met een urotheliaal carcinoom die niet kunnen worden behandeld met een chemotherapie op basis van cisplatine. Oude patiënten bijvoorbeeld. 3Recentelijk werd ook de terugbetaling goedgekeurd van andere geneesmiddelen, generieken en/of doseringen van kankermedicijnen:Abirateron (Zytiga® van Janssen-Cilag) is sinds 1 oktober te verkrijgen in een nieuwe verpakking van 56 tabletten van 500 mg.Rituximab (Truxima® van Mundipharma) is sinds 1 november te verkrijgen in de vorm van een injecteerbare flacon van 500 mg te verdunnen voor infusie.Imatinib (Glivec® van Pi-Pharma) is sinds 1 december te verkrijgen in een verpakking van 3 tabletten van 400 mg.