...

De prevalentie van ectopische zwangerschap bedraagt naar schatting 1 tot 2% wereldwijd. In het Verenigd Koninkrijk stellen artsen ongeveer 12.000 diagnoses per jaar, wat overeenkomt met een prevalentie van 1,1%. Hoewel overlijden na een ectopische zwangerschap zelden voorkomt, is de impact van de aandoening groot, mede omwille van het prijskaartje voor de diagnose en de behandeling. Belangrijke gezondheidsproblemen na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap zijn vooral het gevolg van een laattijdige diagnose. Het is dus belangrijk dat artsen vertrouwd zijn met de risicofactoren voor ectopische zwangerschap, met de klinische symptomen en de zorgmogelijkheden in geval van vroege zwangerschapsproblemen.Transvaginale echografie Davor Jurkovic (University Collega Hospital, Londen) en collega's voerden een literatuurreview om een beter zicht te krijgen op deze problematiek. Op basis van hun bevindingen raden ze artsen aan bij iedere zwangere vrouw met klachten van abdominale pijn of vaginaal bloedverlies bedacht te zijn op een ectopische zwangerschap. De beste diagnostische test is volgens Jurkovic en collega's een transvaginale echografie. De behandeling berust vooral op laparoscopische heelkunde. Voor een selecte groep van vrouwen kan een medische behandeling of een afwachtende houding worden overwogen.Risicofactoren De auteurs geven nog mee dat een voorgeschiedenis van een extra-uteriene zwangerschap, van een heelkundige ingreep of aandoening van de eileiders, risicofactoren zijn voor een extra-uteriene zwangerschap. Ook tubaire sterilisatie of de aanwezigheid van een spiraaltje verhogen het risico op een ectopische zwangerschap.