...

Niet toevallig is hun keuze gevallen op tranen. De cellen van het hoornvlies bevatten immers veel voedingsstoffen en vitamines. Vitamines kunnen niet door het lichaam zelf worden geproduceerd, maar moeten door de voeding worden geleverd en zijn dan ook een goede indicator van de voedingsbronnen waarover het lichaam beschikt. De studie werd uitgevoerd bij 15 zuigelingen van vier maanden die enkel vloeibare voeding kregen, en hun ouders. De auteurs hebben de concentraties van vitamines in tranen en bloed gemeten. Ook werden vragenlijsten over de voeding ingevuld.De concentraties van wateroplosbare vitamines waren hoger bij de zuigelingen dan bij de ouders, terwijl de concentraties van vetoplosbare vitamines hoger waren bij de ouders. Er werd een correlatie vastgesteld tussen de concentraties van vitamine E en vitamines van de B-groep bij de baby's en de ouders. Bij de zuigelingen die borstvoeding kregen, correleerden de concentraties van de vitamines beter met die bij de ouders, maar er werd geen significant verschil teruggevonden tussen de baby's die borstvoeding kregen, en de baby's die flesvoeding kregen. De belangrijkste bevinding van de studie is evenwel dat tranen goed weerspiegelen wat er op het bord komt, en dat de concentraties in tranen goed correleren met de bloedspiegels. De auteurs zetten hun onderzoek verder en hopen zo op termijn de vitaminespiegels in traanvocht te kunnen bepalen in plaats van op bloedmonsters.(referentie: Experimental Eye Research, 23 december 2016, DOI: 10.1016/j.exer.2016.12.007)