...

De hervorming die door die twee economen wordt voorgesteld, omvat een systeem van franchise en plafonds in verhouding tot het inkomen van alle sociaal verzekerden afzonderlijk (en dus niet van het gezin). Het concentreert zich op de ambulante zorg en zegt niets over ziekenhuiszorg. De auteurs onderstrepen dat "de evolutie van het systeem van terugbetaling van de uitgaven voor gezondheidszorg door de sociale zekerheid de publieke dekking van het ziekterisico geleidelijk heeft uitgehold. In dat systeem moeten de verzekerden zelf opdraaien voor soms hoge bedragen in geval van lange en kostelijke perioden van ziekte." Dat idee zal zeker niet zomaar ingang vinden zolang het principe van een identiek systeem voor iedereen, althans voor loontrekkenden, stevig verankerd zit in de Franse cultuur. Ook al vormen onze franchisesystemen al een stap in die richting.