...

Dat besluiten Adolfo Correa (Centers of Disease Control and Prevention, CDC) en collega's uit een literatuurreview op basis van gegevens afkomstig uit de Baltimore-Washington Infant Study (BWIS). De gegevens hebben betrekking op 2.525 kinderen met congenitale hartafwijkingen en 3.435 kinderen die werden geboren met een gezond hart. De auteurs stelden statistisch significante positieve verbanden vast tussen zelf-gerapporteerd roken tijdens het eerste zwangerschapstrimester en het risico op verschillende congenitale hartafwijkingen. Invloed omgevingsfactoren Tijdens het eerste zwangerschapstrimester ontwikkelen zich de meeste organen en is de foetus het meest gevoelig voor omgevingsfactoren. Correa wijst erop dat dit ook de periode is waarin vrouwen zich nog niet altijd bewust zijn van hun zwangerschap. Om die reden vinden de onderzoekers het aangewezen vrouwen aan te raden te stoppen met roken alvorens er ook maar een kans bestaat dat ze zwanger zijn. Op welke manier roken de ontwikkeling van het hart bevloedt, blijft voorlopig onduidelijk. De CDC wijst er nog op dat congenitale hartdefecten het meest frequente type vormen van aangeboren afwijkingen.