...

Een groot aantal schoonheidsvlekken, rood haar en een bleke huid, die gemakkelijk een zonneslag oploopt, zijn bekende risicofactoren voor een melanoom. "Het risico is twee- tot viermaal hoger bij rosse mensen, en mensen met veel naevi lopen vijfmaal meer kans om een melanoom te ontwikkelen dan de algemene bevolking", schrijft prof. Rick Sturm, coauteur van de studie. "Het risico is hoger bij mensen met rood haar en een groot aantal schoonheidsvlekken."Een groep van de Universiteit van Queensland is tot die conclusie gekomen na follow-up van 1267 patiënten van de Brisbane Nevis Morphology Study. De vorsers hebben de pigmentatie van de huid geëvalueerd, het aantal naevi van meer dan 5 millimeter op het lichaam geteld en het MC1R-, ASIP- en CDKN2A-genotype bepaald. Ter info, de R-allelen van het MC1R-gen coderen voor rood haar en een bleke huid. De patiënten waren woonachtig in Queensland, een staat in Australië, waar de zon zeer hard schijnt (hoge uv-stralingsdosis). 50% van die patiënten heeft een melanoom ontwikkeld. De vorsers hebben vastgesteld dat rosse mensen met meer dan 20 schoonheidsvlekken op hun lichaam 25% kans liepen om ooit een melanoom te krijgen, een risico dat veel hoger was dan bij bruine mensen. Mensen met een MC1R-R/R-genotype en meer dan 20 naevi op hun lichaam liepen veel meer kans op ontwikkeling van een melanoom (OR 25) dan mensen met een WT/WT-genotype en hoogstens 4 naevi. Om de kansen op vroege detectie van een melanoom te verhogen, raadt prof. Sturm op grond van die resultaten mensen met veel schoonheidsvlekken aan om hun huid regelmatig te laten onderzoeken. Naar schatting is 25% van de algemene bevolking drager van het MC1R-R-allel, het gen dat codeert voor rood haar.(referentie: British Journal of Dermatology, 1 maart 2019, doi: 10.1111/bjd.17833)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.17833