...

Amerikaanse vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd bij alle nieuwe patiënten (n = 241) die tijdens een periode van 1 jaar werden verwezen naar twee referentiecentra, namelijk het Cedars-Sinai Medical Center en de University of California, Los Angeles MS clinics. Ze hebben daarbij onderzocht bij hoeveel patiënten een verkeerde diagnose was gesteld en welke factoren daartoe hadden bijgedragen.Bij analyse van de medische dossiers van de patiënten hebben de auteurs vastgesteld dat meerdere patiënten bij wie voor verwijzing een diagnose van MS was gesteld, in feite niet beantwoordden aan de diagnostische criteria van MS: 17% in het Cedars-Sinai Medical Center en 19% aan de UCLA. Gemiddeld waren die patiënten vier jaar behandeld wegens MS voor de juiste diagnose werd gesteld. De frequentste diagnosen waren migraine (16%), radiologisch geïsoleerd syndroom (9%), spondylopathie (7%) en neuropathie (7%).72% van de patiënten bij wie verkeerdelijk een diagnose van MS was gesteld, had een behandeling voor MS gekregen. 48% van die patiënten had een behandeling gekregen waarvan bekend is dat ze het risico verhoogt op progressieve multifocale leuko-encefalopathie, een ernstige ziekte die de witte stof aantast en veroorzaakt wordt door een virale infectie. "Ik heb patiënten gezien met bijwerkingen als gevolg van geneesmiddelen die ze kregen voor een ziekte die ze niet hadden", legde dr. Kaisey uit. "Dat brengt voor hen enorme kosten met zich mee: medische, psychologische en financiële."De kosten van onnodige behandelingen in die studie alleen al werden door de vorsers geraamd op bijna 10 miljoen dollar. (referentie: Multiple Sclerosis and Related Disorders, mei 2019, DOI: 10.1016/j.msard.2019.01.048)https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(19)30048-3/fulltext