...

Een gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd aan de Polytechnische universiteit van Madrid bevestigt dat de zwangerschap geen reden mag zijn om af te zien van regelmatige, matige lichaamsbeweging. Integendeel, lichaamsbeweging nemen en actief blijven tijdens de zwangerschap verdient stellig aanbeveling.Prof. Ruben Barakat et coll. hebben 508 gezonde zwangere gevolgd die tussen de 9e en de 11e week van de zwangerschap willekeurig in twee groepen werden ingedeeld: een controlegroep van 253 vrouwen en een groep van 255 vrouwen die een programma van matig intense aerobe oefeningen volgden a rato van drie sessies per week gedurende de hele zwangerschap. De vorsers hebben daarbij de volgende eindpunten geanalyseerd: de duur van elke fase van de arbeid, de wijze van bevalling, al dan niet plaatsing van een peridurale, de gewichtstoename van de moeder en het geboortegewicht van de baby.Tot hun grote verrassing hebben de wetenschappers vastgesteld dat de bevalling vlotter verliep bij de vrouwen die het oefenprogramma hadden gevolgd tijdens de zwangerschap. Een sportprogramma onder toezicht gedurende de hele zwangerschap verkortte de duur van de eerste fase van de arbeid en de duur van de eerste twee fasen samen, waardoor de totale duur van de arbeid sterk verminderde (450 versus 507 minuten).Het aantal vrouwen dat een peridurale nodig had, was ook lager in de groep die het oefenprogramma had gevolgd. Het aantal gevallen van macrosomie (geboortegewicht hoger dan 4 kg) was hoger bij de vrouwen die niet hadden gesport tijdens de zwangerschap. (referentie: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 6 maart 2018, DOI: 10.1016/j.ejogrb.2018.03.009)