...

Volgens een studie gepubliceerd door een team van het Albert Einstein College of Medicine zijn die eraan voor hun moeite: de kans om 125 jaar oud te worden zou nagenoeg nihil zijn en het is dus erg onwaarschijnlijk dat iemand op een dag het record zal breken van de Française Jeanne Calment, de oudste mens ter wereld waarover zekerheid bestaat en die in 1997 is overleden op de leeftijd van 122 jaar.Volgens geneticus Jan Vijg en zijn collega's ligt de maximale levensduur van de mens vast en is die onderhevig aan natuurlijke beperkingen. Om hun stelling te onderbouwen, doorzochten de onderzoekers de statistieken van de Human Mortality Database, die mortaliteitsgegevens uit 38 landen bevat en die sinds de jaren 1920 door Amerikaanse en Duitse demografen worden verzameld.Daaruit blijkt uiteraard dat de levensverwachting in de loop van de 20e eeuw sterk gestegen is, parallel met een snelle afname van de kindersterfte en een verbetering van de hygiëne. Maar hoewel momenteel almaar meer mensen in de betreffende landen ouder worden dan 70 jaar, zou het weleens kunnen dat de mens zijn maximale levensduur al bereikt heeft.De vorsers stelden immers vast dat die maximale levensduur die voor een bepaald jaar geregistreerd werd in de vier landen (Frankrijk, Japan, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk) door de mensen te tellen die ouder werden dan 110 jaar, snel steeg tussen de jaren 1970 en 1990 en midden jaren 1990 een plafond bereikte van 114,9 jaar. Jeanne Calment vormde daarop een uitzondering. De auteurs van deze studie voorspellen dat de maximale levensduur van de mens in de nabije toekomst ook niet zal toenemen.Jan Vijg berekende zelfs dat de kans dat een mens ooit zijn 125e verjaardag zal vieren, kleiner is dat 1 op 10.000. Dat is een heel kleine kans, die echter ook niet helemaal onbestaande is. Hij geeft ook toe dat de resultaten van de studie "lijken aan te tonen, maar niet bewijzen dat de menselijke levensduur van nature begrensd is"."Toekomstige vooruitgang in de strijd tegen infectieziekten en chronische ziekten kan de gemiddelde levensverwachting van de bevolking verhogen, maar zal de maximale levensduur niet veranderen", verzekert hij. "Daarvoor zijn belangrijke therapeutische doorbraken nodig die inwerken op de vele mutaties die samen de duur van een mensenleven lijken te bepalen."Anderen spreken die beweringen echter tegen. Zij stellen dat onze genen geen echte limiet bevatten die ons ervan weerhoudt om ouder te worden dan een bepaalde leeftijd, en dat ouderdom een ziekte is die we op een dag misschien zullen kunnen behandelen. Het debat over dat onderwerp woedt dus nog volop, temeer omdat de mensen die op zoek zijn naar onsterfelijkheid hun hoop nu gevestigd hebben op nog onontdekte technologieën, maar die er volgens de voorstanders van het transhumanisme zeker zullen aankomen en in staat zullen zijn om de menselijke soort te 'verbeteren'.(referentie: Nature, 5 oktober 2016, doi: 10.1038/nature19793, 10.1038/nature.2016.20750 en 10.1038/538006a)