...

Vorsers van de Universiteit van Birmingham en het King's College in Londen hebben dat ontdekt bij onderzoek van het immuunsysteem van 125 fervente fietsers van 55-79 jaar, waarvan twee derde mannen. De mannen konden 100 km afleggen in 6,5 uur en de vrouwen konden gemiddeld 60 km afleggen in meer dan 5 uur. Ze rookten niet, dronken niet te veel alcohol en hadden geen hypertensie.Bij de mannen die regelmatig fietsten, bleven de spiermassa en de spierkracht beter gehandhaafd bij het verouderen en bleven ook de hoeveelheid lichaamsvet en de cholesterolconcentratie stabiel. Ze hadden ook een hogere testosteronconcentratie.De vorsers hebben die bevindingen dan vergeleken met de resultaten bij 75 gezonde ouderen van 57-80 jaar die niet sportten, en 55 sedentaire jongvolwassenen van 20-36 jaar. Ze hebben vastgesteld dat ouderen die veel fietsten, meer en beter gewapende T-lymfocyten hadden, dan ouderen van dezelfde leeftijd die niet regelmatig lichaamsbeweging namen. De sedentaire jongvolwassenen hadden evenveel immuuncellen als de ouderen die sportten.Interessanter nog is dat de thymus, die noodzakelijk is voor de rijping van de T-cellen, even goed werkte bij de oudere fietsers als bij de jongvolwassenen. Het is nochtans bewezen dat een involutie van de thymus optreedt vanaf de leeftijd van twintig jaar. Reden te meer dus om te gaan fietsen.De vraag is nu of dat ook opgaat voor andere sporten. (referentie: Aging Cell, 8 maart 2018, DOI: 10.1111/acel.12735)