...

De vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd op drie groepen van telkens acht resusapen. De eerste twee werden behandeld met gewone antistoffen (VRC01 en PGDM1400) en de derde met een trispecifieke antistof, die werd gemaakt door genetische engineering. Die driekoppige antistoffen detecteert en neutraliseert meerdere antigenen tegelijkertijd. Vijf dagen later werden de 24 apen blootgesteld aan twee stammen van het simian immunodeficiency virus en een combinatie van hiv-stammen. Resultaat? De meeste dieren in de eerste twee groepen (respectievelijk vijf en zes van de acht) werden geïnfecteerd. In de derde groep werd geen enkele aap geïnfecteerd.De nieuwe antistof, die zich dus bindt aan drie verschillende kritieke plaatsen van het hiv en die ook werd uitgetest op humane cellen in cultuur, gaf een betere bescherming dan alle andere tot nog toe uitgeteste antistoffen. Volgens de auteurs neutraliseert het 99% van de meer dan 200 verschillende hiv-1-stammen. Conclusie: een trispecifieke antistof werkt beter dan aparte toediening van monospecifieke antistoffen. Gezien die interessante resultaten overwegen de virologen om in 2018 een fase 1-studie te starten bij gezonde mensen en seropositieve patiënten om de veiligheid en de werkzaamheid van het nieuwe geneesmiddel te evalueren.(referentie: Science, 20 september 2017, doi: 10.1126/science.aan8630)