...

Voor de gezondheid is het beter de trap te nemen in plaats van de lift. Dat is uiteraard iets wat de mensen goed weten. Wat minder bekend is, is echter het effect daarvan bij gemenopauzeerde vrouwen. Het is van het allergrootste belang om die negatieve effecten te voorkomen of tegen te gaan, met name door geschikte lichaamsbeweging. Amerikaanse onderzoekers pleiten er in dat verband voor om de trap te nemen, een goedkope sport die voor iedereen is weggelegd: je hoeft er zelfs niet je huis voor te verlaten.De vorsers hebben Koreaanse gemenopauzeerde vrouwen met hypertensie stadium 2 gedurende twaalf weken gevolgd. De vrouwen zijn twee- tot vijfmaal per dag vier dagen per week 192 trappen opgegaan.Bij alle deelneemsters verminderden de rigiditeit van de slagaders, de systolische en de diastolische bloeddruk en nam de spierkracht van de benen toe. De trap opgaan heeft nog andere heilzame effecten zoals verlies van vetmassa, verbetering van de serumlipiden en lager risico op osteoporose.De auteurs raden dat dan ook aan om de negatieve effecten van de menopauze en de leeftijd op de bloedvaten en de spieren van de benen te voorkomen of te verminderen bij gemenopauzeerde vrouwen met hypertensie.Menopause, februari 2018, DOI: 10.1097/GME.0000000000001072)https://insights.ovid.com/crossref?an=00042192-900000000-97614