...

83 volwassenen van 25-45 jaar met een door een psychiater gediagnosticeerde alcoholverslaving werden vergeleken met 86 volwassenen van dezelfde leeftijd die geen alcoholverslaving vertoonden (d.w.z. een score lager dan 8 op een test voor opsporing van stoornissen als gevolg van alcoholgebruik). De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 34,6 jaar.De auteurs hebben retrospectief sociaal-demografische gegevens en gegevens over het gedrag en het alcoholgebruik verzameld tijdens drie perioden: voor de leeftijd van 18 jaar, tussen de leeftijd van 18 tot 25 jaar en tussen de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Frequent comazuipen tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar werd gedefinieerd als meer dan twee keer per maand en occasioneel comazuipen werd gedefinieerd als één keer per maand. 75,9% van de alcoholverslaafde patiënten had een voorgeschiedenis van frequent comazuipen (binge drinking) tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar tegen 40% van de controlepersonen. Bij multivariate analyse correleerde frequent comazuipen met alcoholverslaving op de leeftijd van 25-45 jaar. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de frequentie van frequent comazuipen na de leeftijd van 25 jaar verminderde bij de proefpersonen die niet alcoholverslaafd waren geworden: van 41% op de leeftijd van 15 tot 25 jaar naar 3,6% op de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Maar bij de proefpersonen die alcoholverslaafd waren geworden was de frequentie van frequent comazuipen nog gestegen: van 75,9% naar 81,9%.Gezien die resultaten raden de auteurs aan preventieve maatregelen te nemen tegen overmatig alcoholgebruik tijdens de preadolescentie, vooral in geval van frequent comazuipen, om ernstige gevolgen (verwondingen en overlijden) en gevolgen op lange termijn (alcoholverslaving) te voorkomen. (referentie: British Medical Journal Open, 5 mei 2019, doi: 10.1136/bmjopen-2018-026375)