...

Plenair wordt vrijdagavond op de GDA de jaarlijkse KARVA-prijs uitgereikt. Deze award bekroont projecten die de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en gezondheidswerkers optimaliseren over de grenzen van vakgebieden heen. Karva nomineerde dit jaar drie initiatieven. Wie de prijs wint, wordt op vrijdagavond 15 september bekendgemaakt. We zetten de projecten kort op een rijtje. Het Sociaal Medisch Instituut Zuiderkempen (Somedi), opgericht in 1962, beoogde in oorsprong als polikliniek "onder leiding van een huisarts de geneeskunde te bevorderen voor alle zieken zonder onderscheid van stand, overtuiging of godsdienst." Gaandeweg ontwikkelde men het medisch aanbod met een duidelijke visie op patiëntenzorg. Zo groeide Somedi ook uit tot een ontmoetingsplaats voor huisartsen, specialisten en patiënten. Ingezet wordt op bijscholing, overlegmomenten, snelle service en digitalisering. In de toekomst wil Somedi artsen verder samenbrengen en de daaruit voortvloeiende samenwerking blijvend ondersteunen. Met de steun van het fonds dokter Daniël De Coninck (Koning Boudewijnstichting) werd in 2019 het Lerend Netwerk Hartfalen opgericht. Doel van dit project is de interdisciplinaire, transmurale samenwerking in hartfalenzorg te verbeteren. Daarbij combineert men aandacht voor klinische zorg, zorgcultuur en wetenschappelijk onderzoek. In Lerend Netwerk Hartfalen werken verschillende kenniscentra en partners in de gezondheidszorg samen. Zo verbindt het initiatief eerstelijnszorgverleners, specialisten en patiënten om de zorg te verbeteren. In een eerste fase werden materialen en opleidingen ontwikkeld om de opstart van projecten transmuraal hartfalen te faciliteren. Momenteel zet men in op een brede implementatie, onder andere in de regio Antwerpen. De Huisartsenvereniging Minerva dingt naar de Karva-prijs met het 'Zorgpunt voor Oekraïense ontheemden'. Voorjaar 2022 werden zorgpunten opgericht om de toestroom aan in Antwerpen verblijvende Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Zonder het reguliere zorgsysteem te overbelasten voorzag men zo in passende, kwalitatieve en toegankelijke medische zorg. In 2022 bood het Zorgpunt gemiddeld aan 35 patiënten per dag zorg aan. "Dit unieke hands-on en bottom-up initiatief is ontstaan in samenwerking met verschillende partners op het terrein en de overheid", zo luidt het.