...

Quotes verzameld door Geneviève Ostyn Het virus heeft de mensen het belang van wetenschappelijk biomedisch onderzoek extra doen inzien.Decaan van de Faculteit van de Geneeskunde van de KU Leuven Paul Herijgers in Veto. Ongezien: pers mag niet binnen in Kamer tijdens debat over ziekenhuizen.Kop in Het Laatste Nieuws. Als we er raken, hoop ik vooral dat sommigen niet zullen besluiten dat het allemaal zo erg niet was. Het is héél erg.Coronacommissaris Pedro Facon in De Standaard. Straks sturen we patiënten per boot naar de Verenigde Staten, terwijl er in Leuven nog plaats is.Commissaris Pedro Facon in Het Nieuwsblad. We hebben heel snel en streng gereageerd omdat ons zorgsysteem nooit duizenden patiënten tegelijkertijd kan opvangen.Dr. Jorge Roque da Cuna, voorzitter van het Portugees onafhankelijk artsensyndicaat; in Libération. De suggestie dat artsen te veel covid-19-patiënten tellen of liegen om hun zakken te vullen, is kwaadaardig, schandalig en totaal misplaatst.Dr. Susan R. Baily, voorzitter van de American Medical Association over beschuldigingen van Donald Trump. Dat er geen politici meer zijn boven de 65 verbaast me. Ze maken immers een groot percentage uit van de kiezers. Ik denk dat we op dat vlak nog wel iets te leren hebben van de Amerikanen. Professor Jan De Lepeleire op Radio 1. Handen schudden, omhelzen, zoenen, ik denk dat we ermee moeten ophouden. En dan ons reisgedrag. Van Parijs naar Ischgl om twee dagen te skiën en door naar Brabant voor Carnaval. Congressen met duizenden artsen en de volgende dag patiënten behandelen? Zie ik ook niet terugkomen.Geriater Rudi Westrendorp in het NRC. Kafkaiaanse richtlijnen. Kerstboom kopen mag, versieren niet.Kop in De Standaard.Elke ochtend staan we op met die ene vraag: hij is toch niet geëxecuteerd?Vida Mehrannia, de echtgenote van dr. Djalali in De Standaard.