...

Wat maakt SUV's zo populair, welke magie gaat van hen uit?Eerste vraag: heb jij, heb ik een SUV nodig? De automerken vinden van wel, en ze proberen ons daar nadrukkelijk van te overtuigen. Met de meest uiteenlopende, vaak idiote argumenten. Zoals blijkt uit een boodschap van General Motors aan potentiële Aziatische klanten: "Ben je weleens in een overstroming verzeild geraakt? De oplossing: een SUV."Vraag twee: is een SUV veilig? Ja, op voorwaarde dat je zelf aan het stuur zit. Voor alle andere weggebruikers is er minder reden tot vreugde. Kom je als in zittende van een kleine wagen, als fietser of voetganger in aanraking met een SUV, dan ziet het er niet goed uit voor je. Het risico op lichamelijke schade bij een ongeval is voor inzittenden van een kleine wagen bijna dubbel zo hoog als voor de inzittenden van de SUV. Volgens Amerikaanse media is het aantal gesneuvelde voetgangers in tien jaar met liefst 46 procent toegenomen, mede door toedoen van het hoger aantal SUV's op de weg. SUV's hebben een impact op de verkeersveiligheid omdat ze anderen in gevaar brengen. Vanzelf sprekend gaat het grootste gevaar uit van de bestuurder en zijn rijgedrag.Vraag drie: biedt een SUV veel plaatsruimte? Ja, voor gezinnen met meer dan twee kinderen maakt een SUV met drie zetelrijen het leven een stuk eenvoudiger. De demografische samenstelling evolueert echter in de richting van kleinere gezinnen. Vanuit dit perspectief is een SUV een maatschappelijke dwaling. Een personenwagen die plaats biedt aan vier personen, is voor het modale gezin ruim genoeg. Zelfs voor gezinnen die maar één keer in de week gaan inkopen.Vraag vier: is een SUV zuinig? Ja, de nieuwste generatie is zuiniger. Dankzij een gunstige aerodynamica en technologische verbeteringen verslinden de hoge vierwielers nu beduidend minder brandstof dan hun voorgangers tien jaar geleden, maar ze verbruiken nog altijd 10 à 20 procent meer benzine of diesel dan een vergelijkbare sedan of break.Vraag vijf: is een SUV robuust? Ja, zonder een robuuste 4x4-wieler overleef je off-road-rijden niet. Maar wie rijdt er off-road? Hoeveel eigenaars van een Bentley Bentayga of Rolls Royce Cullinan hebben zin om met hun vierwieler te gaan stoeien in het bos. Er zou maar eens een kras op de carrosserie moeten komen. De meeste SUV's komen zelden of nooit in de buurt van moeilijk begaanbaar terrein. De SUV is een typische stadswagen geworden terwijl de smalle straten van onze stadskernen, die nog dateren uit de tijd toen er geen wagens bestonden, niet geëigend zijn voor logge gevaarten met een grote draaicirkel.Onderzoekers aan de University of California, die de beweegredenen van Amerikaanse SUV-kopers hebben proberen te doorgronden, zijn tot de conclusie gekomen dat 'de gemiddelde Amerikaanse man de drang voelt om grote spullen te vervoeren.' Punt.Ik ben geen Amerikaanse onderzoeker maar praat weleens met vrienden en kennissen die met een SUV rijden. En wat blijkt? Zij vinden een SUV stoer en cool. En gemakkelijk om in- en uit te stappen. Dat geldt zowel voor kinderen als volwassenen van alle leeftijd. Vreemd genoeg spelen automerken deze troef niet of nauwelijks uit. Om een voor de hand liggende reden: ze willen SUV's in de markt zetten als stoer en sexy, niet als een rijdende steunkous voor 60-plussers. De realiteit is evenwel dat hun koperspubliek voor een steeds groter aandeel bestaat uit 50- en 60-plussers.Voor de auto-industrie is de SUV de kip met gouden eieren. Op hun grote en zware wagens halen de autobouwers een hogere winstmarge dan op hun compacte modellen. Zo compenseren ze ineens ook het verlies dat ze nog steeds incasseren op hun investeringen in elektrische wagens. Kunnen we hen dat kwalijk nemen? Het succes van de SUV ligt in de eerste plaats aan het feit dat wij er met ons allen zo graag in rijden.Wat ik betreur is dat de opmars van de SUV een rem zet op de weg naar zuinigere en milieuvriendelijke wagens. Volgens een rapport van de Verenigde Naties daalde de globale CO2-uitstoot door personen- en vrachtwagens tussen 2005 en 2008 met ongeveer 1,8 procent per jaar. Door het succes van de SUV verloopt de daling sindsdien veel minder snel terwijl de klimaatverandering dramatische afmetingen aanneemt.