...

Waar blijven de maatregelen voor het sociaal welzijn in deze coronacrisis? Het sociaal welzijn wordt in deze moeilijke periode al te makkelijk op de achtergrond geplaatst. Ik begrijp heel goed dat op een economisch kerkhof geen sociaal paradijs kan gebouwd worden. Maar elk sociaal contact in deze crisisperiode blijven negeren, of het sociaal welzijn als allerlaatste zorg in acht nemen, is een verkeerd teken. Indien de voltallige regering en de Nationale Veiligheidsraad hier niet dringend iets aan doen, zullen zich drama's aftekenen, en zal er ook burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaan. Professor Sinardet heeft 100% gelijk door aan deze alarmbel te trekken. Tot op vandaag worden/ werden enkel bijna uitsluitend maatregelen genomen op economisch vlak. Er wordt gefaald door enkel en bijna alleen de economische kaart te trekken en geen aandacht te hebben voor het menselijke, in casu familie, vrienden, alleenstaanden, ouderen, ... Met andere woorden sociale contacten toestaan. Naast het medische, economische is er ook het o zo belangrijke morele, sociale aspect. Alstublieft, laat ons in deze coronacrisis ook op het vlak van sociaal welzijn voorzichtig vooruitgaan. Graag dringend maatregelen met en voor het hart.