...

Bij het ter perse gaan was het nog wachten op groen licht vanuit de federale cenakels. Maar uiteraard wachtte de Vlaamse regering daar niet op om maandag jongstleden haar septemberverklaring te presenteren. Voor de zorg- en welzijnszorg voorziet men in een aanzienlijk investeringspad. Zo wordt 538 miljoen uitgetrokken om het welzijnsbeleid duurzaam te versterken. De focus ligt daarbij op de woonzorgcentra. Ook ligt er een pakket van 263 miljoen klaar voor eenmalige relancemaatregelen in de sector welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding.Mentaal welzijn en sociale cohesie krijgen hierin prioriteit. Onder meer investeert Vlaanderen in mentaal welbevinden bij kinderen, jongeren en ouderen. En men gaat de preventieve geestelijke gezondheidsbevordering op lokaal niveau versterken.Voorts zijn er ook extra centen voorzien voor de realisatie van een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en voor een elektronisch patiëntendossier in de eerste lijn.