...

Dat is de conclusie van Australische vorsers. Gedurende 14 jaar onderzochten ze de karakteristieken van meer dan 300.000 deelnemers uit de UK Biobank database. Ze gebruikten een zeer betrouwbare analysemethode, de Mendeliaanse randomisatie, die het risico van vertekening (bias) tot een minimum beperkt. Deze nieuwe studie bevestigt een oorzakelijk verband tussen vitamine D-tekort en sterfte. Uit de analyse blijkt dat het risico van overlijden ongeacht de oorzaak, sterk afneemt met toenemende vitamine D-concentraties tot 50 nmol/L (=20 ng/ml). Zo nam het risico van algehele sterfte met 25% toe voor deelnemers met een vitamine D-spiegel van 25 nmol/L vergeleken met 50 nmol/L. Een significant verband werd ook gevonden voor sterfte aan kanker, hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten. De auteurs bevelen aan maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de vitamine D-waarden boven de 50 nmol/L (20 ng/ml) liggen, om het risico van vroegtijdig overlijden in verband met een vitamine D-tekort te verminderen. Wat betreft het gebruik van vitamine D-supplementen om tekorten te corrigeren of te voorkomen, raden zij op basis van recente literatuur intermitterende hoge doses vitamine D af. Dat komt omdat deze bolustoediening de synthese en het katabolisme van de enzymen die de vitamine D-activiteit regelen, verstoort. VISTA-D3 voldoet perfect aan deze criteria, namelijk een fysiologische en dagelijkse dosering met het extra voordeel van sublinguale toediening. De kleine tablet, speciaal ontwikkeld om onder de tong te smelten, biedt de best mogelijke absorptie bij alle patiënten, ongeacht de toestand van het maagdarmslijmvlies. VISTA-D3 bestaat in 6 doseringen van 400 tot 3.000 ie per dag.