...

Meer dan 400 miljoen euro voor het Zorgpersoneelsfonds. Het fonds dat bedoeld is om meer handen aan het bed te krijgen. Net het bedrag dat volgens het KCE nodig is om 5500 extra voltijds equivalenten aan te trekken.Alleen blijkt het helemaal niet zo duidelijk wat er ondertussen met dat Zorgpersoneelsfonds gebeurt. In 2021 en 2022 samen zouden er 924 mensen aan een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige kunnen beginnen. Dat is dus nog ver van de 5500 die met die middelen bekostigd kunnen worden. Het straffe is dat de regering blijkbaar helemaal niet gecontroleerd heeft op welke manier de middelen werden besteed.Concrete plannen om de werkomstandigheden of de jobinhoud te verbeteren zijn er ook nog steeds niet. Nochtans is het net dat wat verpleegkundigen blijvend kan motiveren om hun job met passie uit te oefenen.