...

Het begrip 'psychologische veiligheid' was mij vreemd. De drijvende kracht achter het concept is Harvard-professor Amy Edmondson en de definitie luidt: "Psychological safety is a belief that one will not be punished or humiliated for speaking up with ideas, questions, concerns or mistakes." Zelf stond ik nooit stil bij het al dan niet aanwezig zijn van psychologische veiligheid in mijn leven en de mate waarin dit mijn doen en laten zou mee bepalen. Tot collega's, ouder en wijzer dan mij, het belang ervan gingen benadrukken. Of correcter, tot diezelfde collega's geen open groepsgesprek wilden aangaan zolang die psychologische veiligheid niet gegarandeerd kon worden. We houden ons denk ik het beste bij het basisprincipe van menselijke interactie, namelijk: moeite blijven doen. Want is dat uiteindelijk niet wat we allemaal willen, dat er moeite voor ons wordt gedaan?