...

Daarmee zijn de problemen de wereld niet uit, benadrukt professor Paul Herijgers (KU Leuven), voorzitter van de Vlaamse planningscommissie (inzetfoto). "De bevoegde minister interpreteerde het advies en dat zorgt op één jaar tijd voor een sterke stijging van het aantal toegelaten studenten. Nu is er tenminste een evenwicht tussen Nederlands- en Franstaligen." Herijgers benadrukt wel dat de financiële middelen moeten volgen om opleiding, communicatie- en vaardigheidstraining, organisatie van stages, enz. te realiseren. Belangrijk is ook dat meer artsen opleiden niet noodzakelijk betekent dat er meer huisartsen op de markt komen. "De Vlaamse planningscommissie moet goed naar de subquota kijken. Franstalig België leidde in het verleden bijvoorbeeld proportioneel veel meer artsen op, maar het huisartsentekort is er groter dan in Vlaanderen. Het is niet door de kraan open te zetten dat we de gewenste disciplines invullen." Bovendien genereert planning pas op lange termijn effect. "Vandaag beslissen om de opleiding van het aantal geriaters in 2029 te verdubbelen, heeft pas effect vanaf 2035-2036 en de toename bedraagt dan slechts 3%. Nieuwkomers komen dan terecht in een pool die 33 jaar praktijk voert. Pas in 2040-2045 heeft de huidige planning effect in de praktijk." De Leuvense prof benadrukt ook dat hoe verder projecties in de tijd gaan, hoe groter het effect is van foute inschattingen. "Nu 0,5% te veel of te weinig artsen toelaten, leidt over 20 jaar tot een grotere discrepantie. We moeten dus continu bijsturen. Schatten we het nu verkeerd in, dan leiden we op lange termijn mogelijk te veel artsen op. Het huidige huisartsentekort is het gevolg van beslissingen van 15 à 20 jaar geleden toen slechts 180 studenten huisarts mochten worden..." Andere maatregelen zullen de acute noden moeten oplossen. "Wie verwacht dat langetermijnplanning het artsentekort over drie jaar oplost, vergist zich. Op korte termijn kunnen maatregelen zoals een andere praktijkorganisatie en regelgeving, administratieve reductie, samenwerking, enz. wel helpen."