...

De VASO (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek) is het state-of-the-art sportmedisch onderzoeksplatform en -protocol dat in 2013 in opdracht van de Vlaamse overheid werd ontwikkeld door de SKA (Vereniging van Sport- en Keuringsartsen). Met deze digitaal ondersteunde onderzoekstool kunnen alle relevante gezondheidsparameters (cardiaal, sensorieel, neurologisch, musculoskeletaal...) van sporters worden onderzocht en in kaart gebracht, en dit volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. De tool zet overigens niet enkel in op het onderzoek naar sportmedische geschiktheid, maar beoogt eveneens maximale primaire en secundaire preventie van blessures. Tegelijk kunnen de geanonimiseerde VASO-data van sporters de overheid helpen om een gericht blessure-preventiebeleid op touw te zetten. Blessures maken immers de hoofdredenen uit waarom sporters er de brui aan geven.Sporters (zowel volwassenen als kinderen) kunnen de sportmedische vragenlijst invullen op sportkeuring.be, waarna ze al of niet het advies krijgen zich te laten checken. Soms kunnen ze ook door hun vereniging verplicht worden zich te laten nazien. Tot nu toe werd de vragenlijst al wel bijna 220.000 keer ingevuld, wat echter niet altijd tot onderzoek heeft geleid.Tegelijk is er een app in de maak waarmee sporters hun status kunnen voorleggen bij wedstrijdorganisatoren die om een geschiktheidsattest vragen. Die app zou ook aangewend kunnen worden voor melding en follow-up van blessures, of voor trainingstips, en zou aangesloten zijn op een cloudplatform waarin sporters relevante documenten van, of voor sport- en huisartsen, kunnen consulteren en bewaren. Op die manier evolueert VASO van een tool voor loutere momentopnames naar een handig instrument voor duurzame trajectbegeleiding.Zowat alle Vlaamse sportartsen, een 300-tal in totaal, maken gebruik van de VASO-tool. Willen ze echter geaccrediteerd blijven, dan zullen ze vanaf dit jaar een aantal sportmedische bijscholingen moeten volgen. Het ligt bovendien in de lijn der verwachtingen dat duizenden bijkomende sporters in de loop van de volgende jaren op de VASO een beroep zullen doen. De Vlaamse sportartsen die er nu zijn, zullen die toenemende vraag niet kunnen blijven beantwoorden. Daarom wil de SKA heel graag dat ook huisartsen zich steeds meer het VASO-platform eigen maken. Ze zijn daarom welkom op de VASO 2.0-opleidingen die binnenkort op diverse plaatsen in Vlaanderen worden aangeboden door SKA en GSV (Gezond Sporten Vlaanderen).