...

Antwerpen, en nabuurgemeenten Stabroek, Schoten, Wommelgem en Borsbeek besloten 'Vaccovid.be in je Buurt' in te richten. Ze noemen het 'decentrale' vaccinatieplekken voor minder mobiele personen. Hierdoor zullen later minder thuisvaccinaties nodig zijn wat de druk op de overbevraagde huisartsen gevoelig vermindert. Ik maak kennis met enkele andere vrijwilligers, de drie zijn 'scriptoren' en zorgen voor alle administratie die mee het vaccinatiegebeuren veilig en betrouwbaar maakt. Het valt op dat naast het onvermijdelijke Engels ook het Latijn een plaatsje veroverd heeft in Vaccovid. Zo worden de artsen in het draaiboek toegesproken als Cosoror en Confrater, gender equality is hier geen ijdel woord...