...

Jazeker, antwoordt prof. Van Damme. "We bevelen het zelfs aan. In eerste instantie omdat we intussen weten dat de infectie zelf niet zo lang beschermt. De Amerikaanse CDC hebben berekend dat men drie maanden na infectie opnieuw vatbaar kan worden, nog maar los van het feit dat recentelijk nieuwe varianten opgetreden zijn." "Uit de fase 3-studies is gebleken dat mensen die covid-19-positief zijn eenzelfde profiel van bijwerkingen vertonen als mensen met een negatieve covid-19-test. Zorgverleners in woonzorgcentra hier bij ons melden dat ze na vaccinatie iets meer bijwerkingen ontwikkelen als ze al eerder een infectie met het SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt, ten opzichte van collega's die nooit covid-19 hebben gehad. Maar die klachten zijn kortstondig (24 à 48 uur), en globaal is het dus niet nodig anamnestisch of biologisch te screenen rond covid-19 vóór men een vaccin toedient. De eerste resultaten van vaccinstudies - weliswaar in labo-omstandigheden - wijzen uit dat vaccinatie beter beschermt tegen de nieuwe varianten dan een oude infectie met het SARS-CoV-2. Dat blijkt ook uit observaties in Zuid-Afrika en Brazilië." Volstaat één dosis van het vaccin bij mensen die al eerder een infectie met het SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt? Pierre Van Damme: "Uit een nog niet gepubliceerd onderzoek blijkt inderdaad dat personen die seropositief waren voor covid-19 na één dosis van het vaccin een hogere immuunrespons hadden dan hun seronegatieve tegenhangers. Momenteel luidt de aanbeveling toch om bij seropositieve personen het volledige vaccinatieschema met twee dosissen toe te dienen."