...

De Belgische fiscaliteit is een van de zwaarste ter wereld, maar ze bevat wel heel wat uitzonderingen en 'gunstige fiscale regimes'. Het fiscaal forfaitair regime voor inkomsten uit auteursrechten is er daar een van. Het is sinds een paar jaar zelfs erg 'in' omdat het bedrag voor aangegeven auteursrechten blijft stijgen, zo blijkt uit de statistieken die gepubliceerd worden door de administratie.Het nicheregime biedt een uitzonderlijk belastingvoordeel, heeft een rela tief groot toepassingsgebied en ook u kunt er als arts gebruik van maken. Een overzicht van de voorwaarden waaraan u moet voldoen.Het fiscaal forfaitair regime met betrekking tot auteursrechten is gebaseerd op de artikels 17 en 37 van de van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Artikel 17 van het Wetboek stipuleert dat het gaat om 'inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten' en de wettelijke en dwanglicenties bedoeld in boek XI van het Wetboek van Economisch Recht of soortgelijke bepalingen van buitenlands recht.Artikel 17 voorziet dat inkomsten uit de exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken belastbaar zijn als inkomsten uit roerende goederen. Met auteursrechten beschermde werken moeten aan drie voorwaarden voldoen: het moet gaan om werken van letterkunde en kunst (1) en om een origineel werk (2) dat in een concrete vorm (3) wordt uitgedrukt.De voorwaarde dat het om 'letterkunde of kunst' moet gaan, betekent niet noodzakelijk dat u moet kunnen schrijven als Hugo Claus of schilderen als Pablo Picasso.De definitie van een literair of kunstwerk is heel breed omdat het om verschillende vormen van expressie kan gaan. Het kunnen alle creaties zijn die tot het literaire, wetenschappelijke of artistieke domein behoren. Heel wat 'werken' worden beschermd door de wet op de auteursrechten; romans, krantenartikelen, wetenschappelijke publicaties, juridische consultaties, plannen van een architect, slides voor een cursus of conferentie, een computerprogramma of andere vormen van expressie.Het werk moet origineel zijn, wat inhoudt dat het de uitdrukking moet zijn van de vrije en creatieve keuzes van de auteur en dat het 'doordrongen moet zijn van zijn persoonlijkheid'. Het werk moet ook een concrete vorm hebben: ideeën op zich kunnen niet beschermd worden, ze zijn van iedereen, het gaat om de uitdrukking ervan.Er is geen beperking van beroepen die kunnen genieten van het fiscaal regime. Een arts kan het rechtvaardigen als hij kan aantonen dat een deel van zijn inkomen afkomstig is van literaire of artistieke creaties. Een dokter kan bijvoorbeeld gevraagd worden als spreker, als auteur van een wetenschappelijk artikel, als opiniemaker in de pers of om bij te dragen aan expertiseverslagen. Die prestaties kunnen, althans gedeeltelijk, in aanmerking komen als werken die beschermd zijn door het auteursrecht en belast worden als roerend inkomen.Het is dan zaak om te bepalen wat het aandeel is van de auteursrechten en wat de impact er van is op de vergoeding van de persoon die gebruik maakt van het fiscaal regime, wat niet altijd gemakkelijk is. Er zijn verschillende methoden om het percentage van afzonderlijk belastbare auteursrechten op forfaitaire basis te evalueren. Een daarvan is om een percentage van de omzet van het bedrijf toe te wijzen aan de bedrijfsleider.Men kan ook stellen dat een deel van de vergoeding van de bedrijfsleider een vergoeding van auteursrechten is. De definitie van de methode en het bepalen van het percentage is een heuse evenwichtsoefening die een voorafgaande analyse van geval tot geval vereist, zoveel is zeker.Men kan ook preventief de belastingadministratie raadplegen om een bindend besluit te verkrijgen om problemen te vermijden in geval van een belastingcontrole.Het belastingtarief op de inkomsten uit auteursrechten bedraagt 15% en wordt berekend op basis van het netto-inkomen, het bruto-inkomen van de cessie van auteursrechten min de professionele kosten. Omdat het onmogelijk is om de kosten van de inkomsten te bepalen, wordt er een forfait voorzien.Het is verloren moeite om professionele kosten te sprokkelen omdat het forfait bijzonder voordelig is. In 2018 bedroegen de forfaitaire kosten tot 50% van inkomsten uit auteursrechten tot 15.990, 25% van de inkomstenschijf van 15.991 tot 31.990 euro en 15% van de inkomensschijf van 31.990 tot 59.970 euro. Daarna kunnen er geen forfaitaire beroepskosten meer worden afgetrokken.Een voorbeeld: als uw jaarlijkse vergoeding als bedrijfsleider 80.000 euro bruto bedraagt en u auteursrechten hebt afgestaan in ruil voor een vergoeding van 10% van dit bedrag, dan gaat het om 8.000 euro per jaar. Deze vergoeding wordt belast volgens de volgende formule: 8.000 euro x 50% (vaste kosten) x 15% = 600 euro aan belastingen, wat comfortabel is in vergelijking met het tarief van de belasting van natuurlijke personen dat gemakkelijk 55% kan bedragen vanaf een jaarlijks inkomen van 40.000 euro.Het fiscaal forfaitair regime met betrekking tot auteursrechten wint de laatste jaren aan populariteit, maar het is relatief slecht gekend. Buiten een aantal uitzonderlijke situaties, kan een arts uiteraard niet genieten van dezelfde voorwaarden als een journalist of een schrijver en is de vergoeding nooit heel hoog, maar het gebruik van het regime moet niet a priori uitgesloten worden omdat het best wel voordelig kan zijn voor de gebruiker.