...

In sommige streken werden ondertussen al samenwerkingsprotocols tussen de lokale politie en de huisartsenkring (soms ook wel met ziekenhuizen) uitgewerkt. Vooral van de kant van de artsen werd er werk van gemaakt. Domus Medica promootte het dat elke huisartsenkring een veiligheidscoördinator zou aanstellen. Maar, volgens DM-voorzitter Roel Van Giel zou de overheid de opdracht aan de politiezones om een samenwerkingsprotocol op te stellen een wat meer dwingend karakter mogen geven.Het artikel 458ter over het overleg tussen zorgverleners en parket binnen een gedeeld beroepsgeheim wacht volgens dokter Ralph Pacqueu nu nog altijd op een uitvoeringsbesluit, dat de procureurs zelf zouden uitwerken. De hoop van de artsen is dat de politie hen meer duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over wanneer ze bij een huisbezoek het best extra op hun hoede zijn. De hoop van de overheid is dat artsen justitie helpt bij het op spoor komen van terroristische organisaties of andere mogelijke haarden van misdaad.De overheid onderneemt actie, maar dat gaat zijn gangetje en het zal u misschien niet altijd kunnen overtuigen. U kunt misschien toch wel gebruik maken van de geboden kansen, door bijvoorbeeld het campagnemateriaal via uw eigen kanalen te verspreiden. En door gevallen van agressie te melden op de website van de Orde. Op 7 december wordt op de Kringvergadering van Domus Medica voor de tweede keer de Veiligheidsprijs voor huisartsenkringen uitgereikt. Door mee te werken aan een sterkere huisartsenkring, kunt u ook het veiligheidsbeleid in de eigen streek op de agenda helpen zetten. Over de Kringvergadering leest u elders in deze krant meer.