...

Volgens de meest recente cijfers registreerde de federale politie 273 meldingen van 'opzettelijke geweldpleging en/of mishandeling tegen het medische beroep' tussen januari en september 2022.De Orde op haar beurt ontving dit jaar (cijfers midden augustus) al 135 klachten omtrent agressie tegen artsen, tegenover 77 in heel 2022. Dat zijn ongezien hoge aantallen. En dan gaat het nog niet over de incidenten die aan de officiële statistieken 'ontsnappen', zoals verbale aanvallen (beledigingen, vooral op spoedafdelingen) en psychologisch geweld (bv. pesterijen over voorschriften). "Het betreft maar het topje van de ijsberg", zegt Pascale Senny, coördinator van Médecins en difficulté, de Franstalige tegenhanger van Arts in Nood. Arts in Nood is de hulplijn voor psychologische hulpverlening van de Orde der artsen. Pascale Senny: "Een spoedarts die werd aangevallen zegt tegen zichzelf dat het niet ernstig is, en gaat door naar het volgende spoedgeval. Op het einde van de dag is men te moe om een klacht in te dienen of zelfs maar een online formulier in te vullen. En waar moet een gepeste huisarts heen om een klacht in te dienen? Heeft hij of zij daar overigens wel tijd voor? Misschien is hij wel bang voor represailles. Was er maar een meldpunt", zegt Senny. De oprichting van een meldpunt is dan ook een van de strijdpunten van de Orde. Dit laat toe een inventaris op te maken van dit maatschappelijke fenomeen dat de laatste tien jaar gestaag is toegenomen en alle landen treft. Ter vergelijking: het aantal meldingen van "mishandeling en/of geweldpleging tegen een politieagent" schommelt sinds 2000 tussen 800 en 900. De meldingen met betrekking tot onderwijzend personeel schommelen tussen 350 en 450 per jaar gedurende de laatste tien jaar. Hogere cijfers, maar stabieler dan die voor 'medische mishandeling', die recenter zijn en nog steeds stijgen. In oktober organiseert de Orde der artsen een symposium over agressie in de zorg. "De Orde wil deze kwestie in een multidisciplinaire context onderzoeken om met de hulp van alle betrokken actoren oplossingen te vinden", legt de organisatie uit. Ze nodigt daarbij zowel zorgverleners als politieke besluitvormers uit om "na te denken over manieren om ervoor te zorgen dat zorgverleners in de toekomst in veiligere omstandigheden kunnen werken".