...

Met als doel huisartsen te informeren over de mogelijkheden die bestaan om de druk op de praktijk te reduceren en de huisartsgeneeskunde toegankelijk te houden, organiseert Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen op donderdag 28 september een infoavond. Zullen aanwezig zijn: Vanessa Gauwe, coördinator van het postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIPH), en Stefan Teughels, medisch directeur Domus Medica en huisarts. Op de agenda staan de samenwerking met de praktijkverpleegkundige, de werking van de brede eerstelijnspraktijk en de New Deal.