...

In september nam het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) het gloednieuwe Cadix in gebruik. Dat betekende meteen het einde voor het bijna 140 jaar oude ziekenhuis Stuivenberg. De verhuis op zich was uiteraard al een hele karwei. De gebouwen had ZNA in pacht van de stad Antwerpen. Op 1 januari 2024 neemt de Scheldestad de enorme site terug. "Tegen dan moet het gebouw wel gepoetst en helemaal leeg zijn", legt Daisy Nysmans (ZNA) uit. "Daarmee zijn we nu bezig." Ongeveer 20% van de inboedel recupereert ZNA voor Cadix of andere ziekenhuissites van het netwerk. Een deel van het materiaal gaat terug naar de leveranciers die het voor de wisselstukken gebruiken. Wat rest blijft wel nog circa 80% van de inboedel. In eerste instantie had ZNA een akkoord met een NGO om het materiaal aan Oekraïne te schenken. Uiteindelijk ging dat feestje niet door. Voor heel wat medische spullen zijn vergunningen, attesten enz. nodig. De NGO slaagde er niet in die administratieve procedures rond te krijgen. En dus gaat men nu in zee met veilinghuis Troostwijk. In een eerste fase waren vijf ZNA-werknemers gedurende twaalf dagen bezig met materialen te beschrijven, te fotograferen en in kaart te brengen. Het gaat dan ook om een gigantische hoeveelheid spullen gaande van ziekenhuisbedden, stoelen, een tiental volledige OK's, rollators, opbergkasten enzoverder enzovoort. "Vervolgens", licht Joos Dauwe van veilinghuis Troostwijk toe, "hebben we die tienduizenden items gegroepeerd in 1.500 verkoopbare loten." Toen eind augustus bekend raakte dat de inboedel geveild zou worden, kreeg ZNA meer dan honderd mails binnen van geïnteresseerden, vaak uit onverwachte hoek. Vragen om informatie kwamen er van productiehuizen, scholen, woonzorgcentra, artsen en zelfs van... mosselkwekers. Naar verluidt zijn de wastafels uit het mortuarium immers erg geschikt om mosselen schoon te maken. "En", zo voegt ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken eraan toe, "voor de OK's was er interesse van veeartsen, startende privépraktijken en van chirurgen. Meer bepaald zagen de artsen de lampen van het OK wel zitten om ze te recycleren tot bureaulamp." Joos Dauwe maakt zich sterk dat 70% van het materiaal naar het buitenland verhuist, meer bepaald naar Oekraïne, Polen en Roemenië. Op elk stuk kleeft een prijs maar noch ZNA, noch Troostwijk wagen zich aan een schatting over de uiteindelijke opbrengst. Tot slot nog aanstippen dat uit de medische toestellen alle medische en privacy gegevens verwijderd werden. Men verkoopt ze 'factory reset'.