...

De toestand in Oekraïne is ietwat te vergelijken met de situatie van de Armeniërs een eeuw geleden. Ook hier was het grote Rusland betrokken als medehoofdaandeelhouder. Ook nu is er een onmenselijke oorlog bezig. Na drie weken zijn er reeds meer dan twee miljoen vluchtelingen weggetrokken uit Oekraïne. Rusland desinformeert zijn eigen burgers en militairen met leugens, met valse informatie zoals "Dit is geen oorlog, maar een vredelievende zending".Oekraïne is een groot, mooi land met een bevolking die het helemaal niet eens is met de dictatuur van Poetin en wil aanleunen bij en deel uitmaken van het Westen. Poetin wil er een Ruslandvriendelijke regering installeren, terwijl er bij de bevolking bijna niemand is die dit wil. Hoe kan je dan zoiets realiseren? Het grote Rusland zal en moet de Oekraïne minstens onder de invloedssfeer van Rusland brengen, desnoods met geweld.EFMA, het European Forum of Medical Associations en een van de grootste artsenorganisaties ter wereld, maakte een statement gemaakt waarin ze vraagt om de oorlog dringend te stoppen.Hopelijk eindigt dit conflict niet zoals de genocide van de Armeniërs.