Interprofessionele samenwerking rond vroegtijdige zorgplanning

...

Door de vergrijzende bevolking, en de steeds toenemende therapeutische mogelijkheden, is vroegtijdige zorgplanning (VZP) brandend actueel. Hoewel zorg- en hulpverleners positief staan tegenover samenwerken rond VZP, is dit nog niet ingeburgerd in de Vlaamse eerste lijn, blijkt uit het onderzoek van dr. Silke Francq. Meer aandacht voor VZP moet voor kwalitatieve zorg conform de wensen van de patiënt op het eind van het leven zorgen. Dokter Wieneke Migchielsen en dokter Annelot Lourijsen zijn twee Nederlandse huisartsen die hun opleiding in Antwerpen hebben gevolgd. Zowel in Nederland als in Vlaanderen maakt het leren werken op de huisartsenwachtpost deel uit van de huisartsenopleiding. Huisartsen in opleiding worden in België gewoonlijk in de pool van artsen met wachtdienst opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de haio's in Vlaanderen een hoge drempel ervaren om supervisie te vragen, wat kan samengaan met gevoelens van machteloosheid. In Nederland verloopt de introductie op de huisartsenwachtpost veel geleidelijker. Kan men daar in Vlaanderen uit leren? De kersverse huisartsen Anton Gadeyne en Lore Lievens opteerden niet toevallig voor een masterproef over 'de afbouw van antidepressiva'. Met hun thesis wilden ze vooral iets echt nuttigs doen en een onderwerp behandelen dat wat kan betekenen voor andere artsen. De afbouw van antidepressiva moet langzaam gebeuren, rekening houdende met de ervaring van de patiënt en het optreden van eventuele onttrekkingsverschijnselen. Er worden concrete richtlijnen gegeven om deze afbouw te bewerkstelligen. Dokter Tine Konings werkte als haio een systeem 'Veilig Incidenten Melden' uit voor een grote eerstelijnspraktijk, het Wijkgezondheidscentrum De Sleep in Gent. Bedoeling van zo'n systeem is om de patiënt- en medewerkerveiligheid te verbeteren door systematische registratie, analyse en opvolging van incidenten. In Vlaanderen is de implementatie voor huisartsenpraktijken aanbevolen, maar blijkbaar weinig ingeburgerd. Het onderzoek benadrukt hoe een veiligheidsklimaat en systematische incidentmelding de patiëntenzorg kunnen verbeteren en bijdragen aan een cultuur van continue kwaliteitsverbetering binnen een praktijk. Digitale zelftriage is mogelijk een hulpmiddel om de uitdagingen in de niet-planbare zorg, zoals overconsumptie, te verminderen. Patiënten worden getrieerd en begeleid in hun zoektocht naar hulp buiten de kantooruren. Het onderzoek van Anthony Pairon, onder de titel 'Digital self-triage: an evaluation of patient compliance' was een prospectieve longitudinale observationele studie met de online triagetool moetiknaardedokter.be. De proef onderzocht of patiënten het advies van de digitale zelftriage naleven. De masterproef van dr. Evelyn Vander Straeten peilde naar de standpunten en kennis van patiënten in de eerste lijn over orgaandonatie na overlijden met het oog op transplantatie. Een analyse van meer dan 500 enquêteformulieren biedt inzicht in enkele hinderpalen tot registratie en de nood aan verdere informatie- en sensibiliseringscampagnes. Een constante in deze studie blijken misvattingen over orgaandonatie, het niet begrijpen van de noodzaak van registratie wegens de wettelijk veronderstelde toestemming en gebrek aan kennis, eerder dan actieve weigering.