...

Interactie met de lezers stellen we uiteraard heel erg op prijs. Gedachtewisselingen op niveau komen de kwaliteit van Artsenkrant alleen maar ten goede. Respectvol van mening verschillen is evenwel een kunst. Daarom enkele spelregels bij de brievenrubriek. Uiteraard publiceren we geen scheldproza. Speel ook de bal, niet de man en probeer zo beknopt mogelijk te zijn. Ellenlange teksten moedigen niet aan tot lezen. Beperk u tot maximaal circa 3.000 tekens (430 woorden). De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en stukken in te korten. De brieven in extenso zijn raadpleegbaar op artsenkrant.com. Opiniestukken, brieven, reacties op artikels enzovoort zijn welkom op akopinie@roularta.be. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lezersbrieven.