...

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf in de Kamercommissie de volgende cijfers. In de vallei van de Vesder en de Hoëgne (tussen Limburg en Pepinster) werden 24 huisartsen getroffen, in de vallei van de Vesder tussen Trooz en Luik is er sprake van 21 getroffen huisartsen en in de vallei van de Ourthe van Aywaille tot Tilff telde de minister elf huisartsen die getroffen zijn. Dat geeft een totaal van 56 huisartsen. Op 15 juli, toen de federale crisisfase nog van kracht was, werden door Volksgezondheid teksten met richtlijnen na de overstromingen overgemaakt aan de dienst van het Crisiscentrum, aldus de minister. Eerstehulpmateriaal werd geleverd aan huisartsenwachtposten en bepaalde huisartsen kregen containers zodat ze op vraag van de federale gezondheidsinspecteur consultaties konden uitvoeren. Daarnaast konden verschillende artsen een beroep doen op donaties van collega's. Het Rode Kruis zorgde voor ondersteuning bij het transport van het materiaal. Donaties aan de provinciale solidariteitseenheid, in het bijzonder zorgapparatuur, werden door de provincie verdeeld over zorgposten en de Outbreak Support Teams (OST). In afwachting van de hervatting van de activiteiten in de huisartspraktijken werden er medische meldpunten ingericht. Een fiche met de meest voorkomende pathologie na een overstroming en een gids voor de preventie van posttraumatische stress werden verdeeld. Ook werden eerstelijnsverpleegkundigen en psychologen gemobiliseerd voor de 're-integratie' van de populatie. Dokter Michel Meuris uit Spa is voorzitter van de Association des médecins généralistes de l'Est francophone. Hij geeft voor Artsenkrant toelichting. "In onze regio (vallei van de Vesder en de Hoëgne) werden 24 huisartsen getroffen. Sommige huisartsenpraktijken in Theux werden verwoest. Een arts zag zijn auto verdwijnen in het water. Ook in Theux konden twee huisartsen hun praktijk twee weken later opnieuw openen. En in Pepinster konden twee huisartsen terug aan de slag in een container die ze van het Rode Kruis kregen. In Dolhain werkt een huisarts in een container en een andere arts, in Ensival, werkt op de eerste etage met een container als wachtkamer. Maar voorlopig kunnen de huisartsen dus werken, de zorgcontinuïteit is verzekerd en de getroffen bewoners krijgen hun geneesmiddelen." Gelukkig raakte geen enkele collega gewond. Dokter Meuris: "De verklaring is eenvoudig: de artsen werkten niet per se in hun praktijk of ze waren al naar huis. Dat laatste was het geval in Pepinster dat 's avonds onder water kwam te staan." De huisarts heeft wel heel wat gekwetste patiënten moeten behandelen, vertelt hij. "Er waren nog nooit zoveel overlijdens in de vallei van de Vesder, een 30-tal. Dat is ontzettend veel. Er waren ook kleine wonden (voornamelijk irritaties) die werden verzorgd in posten van Verviers, Ensival en Pepinster. Een paar kinderen moesten opgenomen worden op intensive care en voor acute dialyse omdat ze met ernstige gastro-enteritis kampten door het drinken van vervuild water." Verder zijn er heel wat psychologische klachten. "Er is veel posttraumatische stress. Sommige patiënten zijn veerkrachtig, anderen zijn psychisch van streek wanneer ze geconfronteerd worden met de uitdaging om hun woonst helemaal te moeten opknappen. We organiseerden opvang, in een eerste acute fase met vrijwilligers en daarna verwezen we patiënten door naar gespecialiseerde psychologen." Behalve in Pepinster willen de meeste huisartsen terugkeren naar hun praktijk. "De twee artsen van het medisch huis in Pepinster werken in Verviers. Pepinster is de zwaarst getroffen stad. Veel huizen zijn ingestort. De inwoners vragen zich af of hun stad dit ooit te boven komt. Ook vandaag nog ziet Pepinster er uit als het einde van de wereld." Het stadje Spa, waar dokter Meuris werkt en woont, bleef al bij al relatief gespaard, zegt hij. "Ook al waren we de eerste stad waar de stortregens over de straten stroomden. Ik had dit nog nooit in mijn leven gezien! Ik zat drie uur vast in mijn praktijk en werd uiteindelijk 'bevrijd' door de brandweer. Maar we kenden de angst niet van mensen die vastzaten op de tweede verdieping van hun huis en die het water zagen stijgen in hun huis. Dat blijven trauma's." Hij blikt met een bang hart terug op de gebeurtenissen. "Er werden heel zware regenbuien aangekondigd. Maar ze concentreerden zich op de valleien van de Vesdre en de Hoëgne, minder in Malmedy. Volgens sommige dokters in Dolhain waren er twee golven, waarvan één enorm en met grote kracht die gebouwen en bruggen vernielde. Dat zouden overeenstemmen met het begeven van de dam van het meer van Eupen, waarvan het preventieve beheer te wensen overliet. Andere specialisten zeggen dat het meer niet veel impact heeft omdat het een stuwmeer is. Bovendien heeft de Hoëgne geen dammen en toch zette één golf alles een uur lang onder water. Het gaat dus niet alleen om de dammen. In Spa, waar ik in contact stond met de burgemeester, was er geen sprake van een evacuatie omdat dat niet nodig was. In Theux was het dan weer verbazingwekkend dat we niet tot een preventieve evacuatie zijn overgegaan omdat we alle bewoners van een verpleeghuis moesten evacueren. Bruggen werden gedestabiliseerd of zelfs afgebroken. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik hoop het nooit meer te moeten meemaken..."