...

"We krijgen wekelijks meer dan 30 verzoeken voor zo een attest. Maar tot nu toe hebben we er maar twee opgesteld", vertelt professor Vito Sabato - allergoloog van het UZ Antwerpen en een van de referentieartsen tijdens een Q&A van de Taskforce Vaccinatie. De ziekenfondsen, die de attesten beheren, controleren die nauwgezet. Ze monitoren de aanvragen uit referentiecentra, om eventuele vervalsingen op het spoor te komen. Bijwerkingen die een contra-indicatie opleveren voor covidvaccinatie zijn uiterst zeldzaam. En in de referentiecentra zal men meestal ook zoeken naar een alternatief. Een anafylactische reactie komt maar één tot vier keer per miljoen vaccinaties voor. Wanneer bekend is dat een patiënt allergisch is voor een van de bestanddelen van een vaccin - typisch poly-ethyleenglycol of PEG in de mRNA-vaccins, of polysorbaat in het Janssen- of Astrazeneca-vaccin - kan de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een van de referentieartsen. Het alternatief, een ander vaccin gebruiken, ligt voor de hand. Maar zelden zal een attest om zonder vaccinatie aan een Covid Safe Ticket te kunnen geraken, nodig zijn. Het is belangrijk om te weten dat een gewone allergie - zoals een voedingsallergie of een allergie voor latex - geen hoger risico geeft op anafylaxie en geen contra-indicatie is voor vaccinatie. Wie onmiddellijk na een eerste covidvaccin binnen het uur veralgemeende urticaria krijgt die binnen de 24 uur verdwijnt, loopt wel een verhoogd risico bij een volgende vaccinatie en een verwijzing naar een referentiearts is op zijn plaats. Een lokale (uitgesproken) rash na vaccinatie, zoals een covid arm, is dan weer geen contra-indicatie voor een tweede vaccin. Ook netelroos die zich na zes uren ontwikkelt, vooral bij mensen met een voorhistorie van chronische urticaria, vormt geen contra-indicatie. Een ander verhaal zijn zeldzame bijwerkingen als Guillain Barré-syndroom en myocarditis. Ook die patiënten worden nauwgezet opgevolgd.